XSDNG ngày 12/11/2022 - KQXSDNG ngày 12/11/2022 mới nhất

Giải tám 13
Giải bảy 504
Giải sáu 7374 7525 2821
Giải năm 1674
Giải tư 83087 70357 57370
65608 04599 84693 33075
Giải ba 92212 88113
Giải nhì 81019
Giải nhất 09850
Đặc biệt 458716
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7
 • 1
  2
 • 2
  1
 • 3
  1 1 9
 • 4
  0 7 7
 • 5
  2 7
 • 6
  1
 • 7
  5 8
 • 8
  0
 • 9
  1 9
Giải tám 65
Giải bảy 887
Giải sáu 9747 4639 0259
Giải năm 6753
Giải tư 22238 08975 94579
39726 56627 41252 08612
Giải ba 99130 47879
Giải nhì 46258
Giải nhất 21721
Đặc biệt 969708
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  2
 • 2
  1 5
 • 3
  5
 • 4
   
 • 5
  6 7
 • 6
  2
 • 7
  2 4 8
 • 8
  0 3 5
 • 9
  3 5 7 7
Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 7674 4753 2527
Giải năm 4025
Giải tư 22220 60653 63890
72982 48521 49887 52226
Giải ba 85999 80352
Giải nhì 50250
Giải nhất 20742
Đặc biệt 378184
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 9
 • 1
  2
 • 2
  2 4 4 5 8
 • 3
  5 5
 • 4
  7 8
 • 5
  2
 • 6
  2
 • 7
  2 8
 • 8
   
 • 9
  9
Giải tám 88
Giải bảy 866
Giải sáu 5450 8454 9758
Giải năm 3642
Giải tư 00035 13471 45875
08712 39345 75752 68730
Giải ba 65743 34135
Giải nhì 88157
Giải nhất 43019
Đặc biệt 209146
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5
 • 1
  7
 • 2
  1 4 5
 • 3
  4
 • 4
  5
 • 5
  3 3 4 7
 • 6
  4 6
 • 7
  5
 • 8
  5 8
 • 9
  1
Giải tám 86
Giải bảy 357
Giải sáu 3593 6257 0434
Giải năm 7292
Giải tư 77424 33017 62388
89969 93778 91955 81642
Giải ba 27230 27216
Giải nhì 66039
Giải nhất 48272
Đặc biệt 707254
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  4 7 9
 • 3
  9
 • 4
  2 3 5
 • 5
  5
 • 6
  1 8
 • 7
  1 5 5
 • 8
  7 8
 • 9
  3 6