XSDNG ngày 13/04/2024 - KQXSDNG ngày 13/04/2024 mới nhất

Giải tám 15
Giải bảy 284
Giải sáu 8695 1110 7886
Giải năm 8115
Giải tư 13233 59832 80167
73909 89459 08644 02709
Giải ba 85278 18495
Giải nhì 31258
Giải nhất 36140
Đặc biệt 590891
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4
 • 1
  9
 • 2
  3
 • 3
  3
 • 4
  4 8
 • 5
  1 1 9 9
 • 6
  8
 • 7
  6
 • 8
  5 7
 • 9
  0 0 5
Giải tám 22
Giải bảy 172
Giải sáu 5740 6001 5428
Giải năm 8249
Giải tư 86911 92784 88328
24365 87891 12135 14372
Giải ba 01223 46530
Giải nhì 78452
Giải nhất 98251
Đặc biệt 035606
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  0 1 5 9
 • 2
  2 5 7 7
 • 3
  2
 • 4
  8
 • 5
  3 6
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  2 2
 • 9
  4
Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 3901 0674 1813
Giải năm 0885
Giải tư 64953 13815 67316
57299 41147 97574 98027
Giải ba 81924 37244
Giải nhì 70715
Giải nhất 68799
Đặc biệt 249316
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  0
 • 2
   
 • 3
  1 5
 • 4
  0 2 4 7 7
 • 5
  1 1 8
 • 6
  1 1
 • 7
  2 4
 • 8
   
 • 9
  9 9
Giải tám 50
Giải bảy 775
Giải sáu 8676 7880 4647
Giải năm 0276
Giải tư 18610 16961 04478
58093 06698 02484 86146
Giải ba 62304 46859
Giải nhì 55709
Giải nhất 63304
Đặc biệt 736465
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5 8
 • 1
  6
 • 2
   
 • 3
  9
 • 4
  0 0 8
 • 5
  6 7
 • 6
  4 7 7
 • 7
  4
 • 8
  7 9
 • 9
  0 5
Giải tám 09
Giải bảy 242
Giải sáu 1684 8873 4175
Giải năm 3716
Giải tư 15934 00559 95993
60298 72606 51788 08333
Giải ba 75373 10690
Giải nhì 48131
Giải nhất 48006
Đặc biệt 082493
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3
 • 2
  4
 • 3
  3 7 7 9 9
 • 4
  3 8
 • 5
  7
 • 6
  0 0 1
 • 7
   
 • 8
  8 9
 • 9
  0 5