XSDNG ngày 15/04/2023 - KQXSDNG ngày 15/04/2023 mới nhất

Giải tám 79
Giải bảy 351
Giải sáu 3703 0716 8344
Giải năm 2157
Giải tư 87444 66045 84977
32901 14640 35908 69911
Giải ba 37409 72771
Giải nhì 15553
Giải nhất 68144
Đặc biệt 415366
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  0 1 5 7
 • 2
   
 • 3
  0 5
 • 4
  4 4 4
 • 5
  4
 • 6
  1 6
 • 7
  5 7
 • 8
  0
 • 9
  0 7
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 1045 2985 5226
Giải năm 5905
Giải tư 67998 61489 19030
26588 73600 97860 93490
Giải ba 98856 68973
Giải nhì 31487
Giải nhất 97739
Đặc biệt 197233
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 6 9
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  3 3 7
 • 4
   
 • 5
  0 4 8
 • 6
  2 5
 • 7
  8
 • 8
  8 9
 • 9
  3 8
Giải tám 74
Giải bảy 207
Giải sáu 3602 1503 8841
Giải năm 2455
Giải tư 25797 62424 92815
89596 91037 28980 62178
Giải ba 42503 66059
Giải nhì 97467
Giải nhất 39275
Đặc biệt 356354
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  4
 • 2
  0
 • 3
  0 0
 • 4
  2 5 7
 • 5
  1 5 7
 • 6
  9
 • 7
  0 3 6 9
 • 8
  7
 • 9
  5
Giải tám 79
Giải bảy 128
Giải sáu 1192 0006 8082
Giải năm 5804
Giải tư 89089 67873 83589
66904 88178 78826 16328
Giải ba 07497 46414
Giải nhì 18772
Giải nhất 02611
Đặc biệt 514856
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1
 • 2
  7 8 9
 • 3
  7
 • 4
  0 0 1
 • 5
   
 • 6
  0 2 5
 • 7
  9
 • 8
  2 2 7
 • 9
  7 8 8
Giải tám 60
Giải bảy 051
Giải sáu 4602 1987 8992
Giải năm 9399
Giải tư 15757 19718 66464
87187 35783 73904 35842
Giải ba 49146 30783
Giải nhì 12968
Giải nhất 07203
Đặc biệt 707426
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  5
 • 2
  0 4 9
 • 3
  0 8 8
 • 4
  0 6
 • 5
   
 • 6
  2 4
 • 7
  5 8 8
 • 8
  1 6
 • 9
  9