XSDNG ngày 26/04/2023 - KQXSDNG ngày 26/04/2023 mới nhất

Giải tám 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải tư 62650 59198 89590
63514 23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
Đặc biệt 626057
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 5 8 9
 • 1
  0 7
 • 2
  0 0
 • 3
  0
 • 4
  0 1 9
 • 5
  0 0
 • 6
  4
 • 7
  5
 • 8
  9
 • 9
   
Giải tám 24
Giải bảy 283
Giải sáu 7873 3778 5053
Giải năm 1909
Giải tư 26171 21421 39753
97238 55214 56685 00774
Giải ba 25060 23353
Giải nhì 56867
Giải nhất 62494
Đặc biệt 028174
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  2 7
 • 2
   
 • 3
  5 5 5 7 8
 • 4
  1 2 7 7 9
 • 5
  8
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
  3 7
 • 9
  0
Giải tám 71
Giải bảy 719
Giải sáu 6895 7495 4180
Giải năm 2177
Giải tư 48777 97868 94161
23398 80684 15173 85230
Giải ba 89128 18123
Giải nhì 61904
Giải nhất 79318
Đặc biệt 722557
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8
 • 1
  6 7
 • 2
   
 • 3
  2 7
 • 4
  0 8
 • 5
  9 9
 • 6
   
 • 7
  5 7 7
 • 8
  1 2 6 9
 • 9
  1
Giải tám 79
Giải bảy 351
Giải sáu 3703 0716 8344
Giải năm 2157
Giải tư 87444 66045 84977
32901 14640 35908 69911
Giải ba 37409 72771
Giải nhì 15553
Giải nhất 68144
Đặc biệt 415366
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  0 1 5 7
 • 2
   
 • 3
  0 5
 • 4
  4 4 4
 • 5
  4
 • 6
  1 6
 • 7
  5 7
 • 8
  0
 • 9
  0 7
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 1045 2985 5226
Giải năm 5905
Giải tư 67998 61489 19030
26588 73600 97860 93490
Giải ba 98856 68973
Giải nhì 31487
Giải nhất 97739
Đặc biệt 197233
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 6 9
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  3 3 7
 • 4
   
 • 5
  0 4 8
 • 6
  2 5
 • 7
  8
 • 8
  8 9
 • 9
  3 8