XSDNG ngày 27/03/2024 - KQXSDNG ngày 27/03/2024 mới nhất

Giải tám 92
Giải bảy 400
Giải sáu 2348 6200 6299
Giải năm 8923
Giải tư 82677 06255 03899
28051 02759 38749 04772
Giải ba 60110 21638
Giải nhì 70216
Giải nhất 21522
Đặc biệt 954722
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 1
 • 1
  5
 • 2
  2 2 7 9
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  1
 • 7
  7
 • 8
  3 4
 • 9
  4 5 9 9
Giải tám 88
Giải bảy 807
Giải sáu 2746 7820 6665
Giải năm 6173
Giải tư 02125 19644 13219
28207 12325 54522 83429
Giải ba 05823 88295
Giải nhì 03724
Giải nhất 18949
Đặc biệt 623653
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  2 5 7
 • 4
  2 4
 • 5
  2 2 6 9
 • 6
  4
 • 7
  0 0
 • 8
  8
 • 9
  1 2 4
Giải tám 48
Giải bảy 672
Giải sáu 3275 8010 7406
Giải năm 1071
Giải tư 31683 11887 95453
90022 09319 39088 60352
Giải ba 74455 05907
Giải nhì 06241
Giải nhất 72370
Đặc biệt 295827
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 7
 • 1
  4 7
 • 2
  2 5 7
 • 3
  5 8
 • 4
   
 • 5
  5 7
 • 6
  0
 • 7
  0 2 8
 • 8
  4 8
 • 9
  1
Giải tám 25
Giải bảy 958
Giải sáu 6364 4277 6386
Giải năm 0451
Giải tư 08635 92435 38285
45799 62002 60174 39406
Giải ba 03786 51207
Giải nhì 92703
Giải nhất 50503
Đặc biệt 864903
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5
 • 2
  0
 • 3
  0 0 0
 • 4
  6 7
 • 5
  2 3 3 8
 • 6
  0 8 8
 • 7
  0 7
 • 8
  5
 • 9
  9
Giải tám 74
Giải bảy 801
Giải sáu 3916 7664 9542
Giải năm 7248
Giải tư 38143 84891 40408
93818 66208 92895 08796
Giải ba 08010 67605
Giải nhì 97102
Giải nhất 70480
Đặc biệt 726763
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  0 9
 • 2
  0 4
 • 3
  4 6
 • 4
  6 7
 • 5
  0 9
 • 6
  1 9
 • 7
   
 • 8
  0 0 1 4
 • 9