XSDNG ngày 27/05/2023 - KQXSDNG ngày 27/05/2023 mới nhất

Giải tám 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải tư 52982 80212 72809
70382 98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
Đặc biệt 434485
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
   
 • 2
  1 4 8 8
 • 3
  3 5
 • 4
  3 4 7 8
 • 5
  8
 • 6
  8 9
 • 7
  1 8
 • 8
   
 • 9
  0
Giải tám 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải tư 86074 61037 15473
36245 32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
Đặc biệt 194093
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
   
 • 2
  7 8 9
 • 3
  3 4 4 7 9 9
 • 4
  7 9
 • 5
  4
 • 6
  2 7
 • 7
  1 3 5
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải tư 48552 44475 45046
94913 02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
Đặc biệt 193652
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 8 9
 • 2
  5 5
 • 3
  1 7 8
 • 4
  6 6
 • 5
  1 7 8
 • 6
  4 5 6
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 1
Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải tư 85618 76528 87325
66502 54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  0
 • 3
   
 • 4
  3 8
 • 5
  0 1 2 2 4 6
 • 6
  8 9
 • 7
   
 • 8
  0 1 2
 • 9
  2 3 3
Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải tư 11549 51709 54851
39292 81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  1 5
 • 2
  7 9
 • 3
  4
 • 4
   
 • 5
  9
 • 6
  1 2
 • 7
  5 9
 • 8
  5 6
 • 9
  0 4 4 8 9