XSDNO ngày 13/01/2024 - KQXSDNO ngày 13/01/2024 mới nhất

Giải tám 64
Giải bảy 612
Giải sáu 3330 0951 1206
Giải năm 3670
Giải tư 84560 71550 05586
51251 59846 36616 82130
Giải ba 54067 76303
Giải nhì 49946
Giải nhất 63449
Đặc biệt 917756
Lấy kết quả: X1 DNO gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNO gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3 5 6 7
 • 1
  5 5
 • 2
  1
 • 3
  0
 • 4
  6
 • 5
   
 • 6
  0 1 4 4 5 8
 • 7
  6
 • 8
   
 • 9
  4
Giải tám 31
Giải bảy 376
Giải sáu 3199 7881 5305
Giải năm 4341
Giải tư 03621 50298 05590
22527 52270 59342 83790
Giải ba 61900 88168
Giải nhì 49299
Giải nhất 39324
Đặc biệt 030676
Lấy kết quả: X1 DNO gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNO gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7 9 9
 • 1
  2 3 4 8
 • 2
  4
 • 3
   
 • 4
  2
 • 5
  0
 • 6
  7 7
 • 7
  2
 • 8
  6 9
 • 9
  9 9
Giải tám 36
Giải bảy 547
Giải sáu 3408 9473 6937
Giải năm 8012
Giải tư 07289 16993 86343
23480 50977 19107 16941
Giải ba 53540 91056
Giải nhì 61575
Giải nhất 73399
Đặc biệt 768154
Lấy kết quả: X1 DNO gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNO gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8
 • 1
  4
 • 2
  1
 • 3
  4 7 9
 • 4
  5
 • 5
  7
 • 6
  3 5
 • 7
  0 3 4 7
 • 8
  0
 • 9
  8 9
Giải tám 14
Giải bảy 947
Giải sáu 5035 9974 9024
Giải năm 4376
Giải tư 54762 52518 51582
06801 32415 91967 18397
Giải ba 17956 42662
Giải nhì 25841
Giải nhất 44092
Đặc biệt 193251
Lấy kết quả: X1 DNO gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNO gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 4 5
 • 2
  6 6 8 9
 • 3
   
 • 4
  1 2 7
 • 5
  1 3
 • 6
  5 7
 • 7
  4 6 9
 • 8
  1
 • 9
   
Giải tám 89
Giải bảy 383
Giải sáu 4305 3878 9968
Giải năm 1725
Giải tư 90762 09813 26130
19466 21678 50975 42654
Giải ba 42764 52979
Giải nhì 34714
Giải nhất 69461
Đặc biệt 199333
Lấy kết quả: X1 DNO gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNO gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  6
 • 2
  6
 • 3
  1 3 8
 • 4
  1 5 6
 • 5
  0 2 7
 • 6
  6
 • 7
   
 • 8
  6 7 7
 • 9
  7 8