XSDT ngày 01/05/2023 - KQXSDT ngày 01/05/2023 mới nhất

Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải tư 08988 80427 89808
24749 67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6
 • 1
  3
 • 2
  0 3
 • 3
   
 • 4
  2
 • 5
  1 2 4
 • 6
   
 • 7
  2 5 9
 • 8
  0 1 5 8
 • 9
  4 6
Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải tư 85909 80181 79783
10648 04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  8
 • 2
  2 5
 • 3
  5 8
 • 4
  0
 • 5
  1 5
 • 6
  8
 • 7
  2 3 8
 • 8
  4 4
 • 9
  0 2 8
Giải tám 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải tư 42916 54327 60372
20283 10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
Đặc biệt 169373
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 6
 • 1
   
 • 2
  5 6 7 7 8
 • 3
  5 7 8
 • 4
  1
 • 5
   
 • 6
  0 1 2 5
 • 7
  2
 • 8
  5
 • 9
   
Giải tám 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải tư 86882 15521 74108
76521 04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
Đặc biệt 019373
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7 8
 • 1
  2 2
 • 2
  1 8
 • 3
  3 4 7
 • 4
  3
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  4 8
 • 8
  0 0 2 7
 • 9
  4
Giải tám 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải tư 32846 19556 53741
08195 53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
Đặc biệt 456415
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 1 1 3 4 9
 • 2
  8 8
 • 3
  4
 • 4
  6
 • 5
  0 1 9
 • 6
  4 5 5
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  1