XSDT ngày 11/09/2023 - KQXSDT ngày 11/09/2023 mới nhất

Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 3851 3600 2613
Giải năm 7662
Giải tư 43808 95080 48941
31908 50389 58823 44166
Giải ba 32126 88963
Giải nhì 78211
Giải nhất 00224
Đặc biệt 106053
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  1 1 4 5
 • 2
  6
 • 3
  1 1 2 5 6
 • 4
  2
 • 5
   
 • 6
  2 6
 • 7
   
 • 8
  0 0
 • 9
  8
Giải tám 49
Giải bảy 971
Giải sáu 5715 7704 0376
Giải năm 9665
Giải tư 39167 88696 24823
20282 38736 90779 42836
Giải ba 41212 45421
Giải nhì 16983
Giải nhất 43847
Đặc biệt 295310
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  2 7
 • 2
  1 8
 • 3
  2 8
 • 4
  0
 • 5
  1 6
 • 6
  3 3 7 9
 • 7
  4 6
 • 8
   
 • 9
  4 7
Giải tám 11
Giải bảy 373
Giải sáu 2030 2631 7791
Giải năm 3831
Giải tư 65385 29868 72086
50906 75949 77212 98785
Giải ba 85679 35702
Giải nhì 13076
Giải nhất 41885
Đặc biệt 632031
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 3 3 3 9
 • 2
  0 1
 • 3
  7
 • 4
   
 • 5
  8 8 8
 • 6
  0 7 8
 • 7
   
 • 8
  6
 • 9
  4 7
Giải tám 65
Giải bảy 587
Giải sáu 7005 7407 6604
Giải năm 2853
Giải tư 60783 77310 65017
04180 05049 25893 87071
Giải ba 42733 15293
Giải nhì 95487
Giải nhất 33064
Đặc biệt 799202
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  7
 • 2
  0
 • 3
  3 5 8 9 9
 • 4
  0 6
 • 5
  0 6
 • 6
   
 • 7
  0 1 8 8
 • 8
   
 • 9
  4
Giải tám 75
Giải bảy 674
Giải sáu 4426 0467 4802
Giải năm 2148
Giải tư 02781 33939 75613
94382 12926 74242 10302
Giải ba 58512 48183
Giải nhì 06771
Giải nhất 20384
Đặc biệt 270591
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  7 8 9
 • 2
  0 0 1 4 8
 • 3
  1 8
 • 4
  7 8
 • 5
  7
 • 6
  2 2
 • 7
  6
 • 8
  4
 • 9
  3