XSDT ngày 13/11/2023 - KQXSDT ngày 13/11/2023 mới nhất

Giải tám 72
Giải bảy 041
Giải sáu 7337 5494 3001
Giải năm 6425
Giải tư 83465 20169 11356
77649 71555 45515 51775
Giải ba 63388 73254
Giải nhì 40295
Giải nhất 36093
Đặc biệt 494745
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 4
 • 2
  7
 • 3
  9
 • 4
  5 9
 • 5
  1 2 4 5 6 7 9
 • 6
  5
 • 7
  3
 • 8
  8
 • 9
  4 6
Giải tám 29
Giải bảy 320
Giải sáu 3502 6592 3070
Giải năm 1281
Giải tư 82940 44379 58673
92682 32294 85350 78355
Giải ba 06448 56841
Giải nhì 45810
Giải nhất 59423
Đặc biệt 749865
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 4 5 7
 • 1
  4 8
 • 2
  0 8 9
 • 3
  2 7
 • 4
  9
 • 5
  5 6
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  2 7
Giải tám 97
Giải bảy 403
Giải sáu 9427 6307 9270
Giải năm 9678
Giải tư 59743 18021 46409
24234 07989 78809 17049
Giải ba 96020 71723
Giải nhì 04452
Giải nhất 61877
Đặc biệt 110959
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  2
 • 2
  5
 • 3
  0 2 4
 • 4
  3
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  0 2 7 9
 • 8
  7
 • 9
  0 0 4 5 8
Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 7027 4286 9642
Giải năm 6793
Giải tư 72862 09567 80214
58421 10295 50454 51824
Giải ba 19848 05741
Giải nhì 80726
Giải nhất 89728
Đặc biệt 569478
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 4
 • 2
  3 4 6
 • 3
  9
 • 4
  1 2 5
 • 5
  9
 • 6
  2 8
 • 7
  2 6
 • 8
  2 4 7
 • 9
  2
Giải tám 53
Giải bảy 957
Giải sáu 4674 1661 4878
Giải năm 4959
Giải tư 93854 01856 19796
50225 73634 55328 44936
Giải ba 42505 35180
Giải nhì 77777
Giải nhất 68124
Đặc biệt 726635
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  6
 • 2
   
 • 3
  5
 • 4
  2 3 5 7
 • 5
  0 2 3
 • 6
  3 5 9
 • 7
  5 7
 • 8
  2 7
 • 9
  5