XSDT ngày 16/10/2023 - KQXSDT ngày 16/10/2023 mới nhất

Giải tám 53
Giải bảy 957
Giải sáu 4674 1661 4878
Giải năm 4959
Giải tư 93854 01856 19796
50225 73634 55328 44936
Giải ba 42505 35180
Giải nhì 77777
Giải nhất 68124
Đặc biệt 726635
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  6
 • 2
   
 • 3
  5
 • 4
  2 3 5 7
 • 5
  0 2 3
 • 6
  3 5 9
 • 7
  5 7
 • 8
  2 7
 • 9
  5
Giải tám 94
Giải bảy 012
Giải sáu 6812 6507 7264
Giải năm 2589
Giải tư 23428 06342 39152
45576 82798 94864 17616
Giải ba 69474 29839
Giải nhì 56883
Giải nhất 17356
Đặc biệt 752824
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  1 1 4 5
 • 3
  8
 • 4
  2 6 6 7 9
 • 5
   
 • 6
  1 5 7
 • 7
  0
 • 8
  2 9
 • 9
  3 8
Giải tám 92
Giải bảy 676
Giải sáu 5919 7823 2891
Giải năm 9214
Giải tư 34439 15103 42196
80026 22552 92215 11322
Giải ba 42862 14907
Giải nhì 06546
Giải nhất 36946
Đặc biệt 413613
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  9
 • 2
  2 5 6 9
 • 3
  0 1 2
 • 4
  1
 • 5
  1
 • 6
  2 4 4 7 9
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  1 3
Giải tám 15
Giải bảy 788
Giải sáu 7168 9342 7903
Giải năm 2442
Giải tư 49606 48304 26956
92430 21129 88519 04885
Giải ba 05691 20896
Giải nhì 30148
Giải nhất 60481
Đặc biệt 460871
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  7 8 9
 • 2
  4 4
 • 3
  0
 • 4
  0
 • 5
  1 8
 • 6
  0 5 9
 • 7
   
 • 8
  4 6 8
 • 9
  1 2
Giải tám 74
Giải bảy 263
Giải sáu 4665 3585 3914
Giải năm 2659
Giải tư 17337 21587 13955
20261 46084 19825 75475
Giải ba 13039 96031
Giải nhì 67344
Giải nhất 53115
Đặc biệt 498180
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  3 6
 • 2
   
 • 3
  6
 • 4
  1 4 7 8
 • 5
  1 2 5 6 7 8
 • 6
   
 • 7
  3 8
 • 8
   
 • 9
  3 5