XSDT ngày 22/05/2023 - KQXSDT ngày 22/05/2023 mới nhất

Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải tư 85181 45219 64727
53849 07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  0 8
 • 2
  1 4
 • 3
  1 4
 • 4
   
 • 5
  8
 • 6
  5 9 9
 • 7
  2 7
 • 8
  4
 • 9
  1 3 4 8
Giải tám 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải tư 09967 83497 45601
21731 38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
Đặc biệt 823050
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5
 • 1
  0 3
 • 2
  5 8 9
 • 3
  0 1 3
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  2 2 2 5
 • 7
  6 9
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải tư 79577 09104 65394
03438 77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
Đặc biệt 637269
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6 8 9
 • 1
  3
 • 2
  7
 • 3
  0 7
 • 4
  0 3 9
 • 5
   
 • 6
  6 8
 • 7
  6 7
 • 8
  3 5
 • 9
  6
Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải tư 08988 80427 89808
24749 67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6
 • 1
  3
 • 2
  0 3
 • 3
   
 • 4
  2
 • 5
  1 2 4
 • 6
   
 • 7
  2 5 9
 • 8
  0 1 5 8
 • 9
  4 6
Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải tư 85909 80181 79783
10648 04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  8
 • 2
  2 5
 • 3
  5 8
 • 4
  0
 • 5
  1 5
 • 6
  8
 • 7
  2 3 8
 • 8
  4 4
 • 9
  0 2 8