XSDT ngày 29/04/2024 - KQXSDT ngày 29/04/2024 mới nhất

Giải tám 48
Giải bảy 417
Giải sáu 8231 5011 3447
Giải năm 5177
Giải tư 38185 28993 17719
02258 11695 95812 88062
Giải ba 82581 80859
Giải nhì 53483
Giải nhất 00449
Đặc biệt 994054
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 3 8
 • 2
  1 6
 • 3
  8 9
 • 4
  5
 • 5
  8 9
 • 6
   
 • 7
  1 4 7
 • 8
  4 5
 • 9
  1 4 5
Giải tám 36
Giải bảy 717
Giải sáu 2465 5294 1957
Giải năm 8845
Giải tư 91257 22443 16090
47153 81140 45221 40404
Giải ba 17597 84172
Giải nhì 23089
Giải nhất 78848
Đặc biệt 760456
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  2
 • 2
  7
 • 3
  4 5
 • 4
  0 9
 • 5
  4 6
 • 6
  3 5
 • 7
  1 5 5 9
 • 8
  4
 • 9
  8
Giải tám 41
Giải bảy 833
Giải sáu 5414 6950 8819
Giải năm 5548
Giải tư 60543 96122 77367
02549 58653 84818 92788
Giải ba 91127 49515
Giải nhì 26044
Giải nhất 51884
Đặc biệt 746822
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  4
 • 2
  2 2
 • 3
  3 4 5
 • 4
  1 4 8
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  2 6
 • 8
  1 4 8
 • 9
  1 4
Giải tám 94
Giải bảy 329
Giải sáu 3115 3225 0078
Giải năm 0037
Giải tư 66044 08285 24924
75626 01956 48827 49746
Giải ba 54419 78499
Giải nhì 55890
Giải nhất 25639
Đặc biệt 516068
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  2 4 9
 • 5
  1 2 8
 • 6
  2 4 5
 • 7
  2 3
 • 8
  6 7
 • 9
  1 2 3 9
Giải tám 69
Giải bảy 500
Giải sáu 5717 4668 9388
Giải năm 3201
Giải tư 76019 04561 45656
62651 74384 19731 81026
Giải ba 41043 41859
Giải nhì 83277
Giải nhất 34258
Đặc biệt 792804
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 3 5 6
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  0 8
 • 5
   
 • 6
  2 5
 • 7
  1 7
 • 8
  5 6 8
 • 9
  1 5 6