XSDT ngày 31/10/2022 - KQXSDT ngày 31/10/2022 mới nhất

Giải tám 07
Giải bảy 051
Giải sáu 4516 8750 7176
Giải năm 1992
Giải tư 35664 90875 07591
29048 54968 29504 87634
Giải ba 93571 64503
Giải nhì 83047
Giải nhất 50956
Đặc biệt 749143
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  5 7 9
 • 2
  9
 • 3
  0 4
 • 4
  0 3 6
 • 5
  7
 • 6
  1 5 7
 • 7
  0 4
 • 8
  4 6
 • 9
   
Giải tám 24
Giải bảy 656
Giải sáu 6349 7847 1745
Giải năm 7394
Giải tư 29675 99320 99502
40551 08743 27418 74307
Giải ba 04413 28618
Giải nhì 97036
Giải nhất 42224
Đặc biệt 682158
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  5
 • 2
  0
 • 3
  1 4
 • 4
  2 2 9
 • 5
  4 7
 • 6
  3 5
 • 7
  0 4
 • 8
  1 1 5
 • 9
  4
Giải tám 30
Giải bảy 474
Giải sáu 5309 1672 7596
Giải năm 3172
Giải tư 63818 31985 80441
60781 29290 65805 80770
Giải ba 94668 45469
Giải nhì 74161
Giải nhất 84487
Đặc biệt 878030
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3 7 9
 • 1
  4 6 8
 • 2
  7 7
 • 3
   
 • 4
  7
 • 5
  0 8
 • 6
  9
 • 7
  8
 • 8
  1 6
 • 9
  0 6
Giải tám 50
Giải bảy 219
Giải sáu 8824 9447 5981
Giải năm 5780
Giải tư 22295 75163 10586
52731 92071 46504 16203
Giải ba 95646 20863
Giải nhì 72458
Giải nhất 79454
Đặc biệt 400323
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
  3 7 8
 • 2
   
 • 3
  0 2 6 6
 • 4
  0 2 5
 • 5
  9
 • 6
  4 8
 • 7
  4
 • 8
  5
 • 9
  1
Giải tám 20
Giải bảy 492
Giải sáu 3106 4779 3650
Giải năm 3094
Giải tư 41482 13683 28993
32067 48844 58169 55029
Giải ba 18316 52975
Giải nhì 41346
Giải nhất 60179
Đặc biệt 265535
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
   
 • 2
  8 9
 • 3
  8 9
 • 4
  4 9
 • 5
  3 7
 • 6
  0 1 4
 • 7
  6
 • 8
   
 • 9
  2 6 7 7