XSGL ngày 14/06/2024 - KQXSGL ngày 14/06/2024 mới nhất

Giải tám 78
Giải bảy 584
Giải sáu 9372 7352 2498
Giải năm 0429
Giải tư 58376 92812 63438
97336 07622 22355 39897
Giải ba 21790 44607
Giải nhì 87941
Giải nhất 29235
Đặc biệt 275418
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  4
 • 2
  1 2 5 7
 • 3
   
 • 4
  8
 • 5
  3 5
 • 6
  3 7
 • 7
  0 9
 • 8
  1 3 7 9
 • 9
  2
Giải tám 19
Giải bảy 643
Giải sáu 8898 8885 4683
Giải năm 9758
Giải tư 91634 52490 42283
53641 07631 40391 98878
Giải ba 38236 16018
Giải nhì 64352
Giải nhất 07295
Đặc biệt 247798
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3 4 9
 • 2
  5
 • 3
  4 8 8
 • 4
  3
 • 5
  8 9
 • 6
  3
 • 7
   
 • 8
  1 5 7 9 9
 • 9
  1
Giải tám 09
Giải bảy 042
Giải sáu 3917 8194 4411
Giải năm 5788
Giải tư 78502 29821 60088
48029 13555 93104 22573
Giải ba 87368 16721
Giải nhì 69805
Giải nhất 29502
Đặc biệt 087970
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 2 2
 • 2
  0 0 4
 • 3
  7
 • 4
  0 9
 • 5
  0 5
 • 6
   
 • 7
  1
 • 8
  6 8 8
 • 9
  0 2
Giải tám 74
Giải bảy 665
Giải sáu 0706 8808 1079
Giải năm 1608
Giải tư 14228 29117 07704
35411 64460 03950 83393
Giải ba 23283 44032
Giải nhì 60762
Giải nhất 46296
Đặc biệt 397150
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 5 6
 • 1
  1
 • 2
  3 6
 • 3
  8 9
 • 4
  0 7
 • 5
  6
 • 6
  0 9
 • 7
  1
 • 8
  0 0 2
 • 9
  7
Giải tám 29
Giải bảy 313
Giải sáu 1291 5420 3132
Giải năm 0656
Giải tư 02836 65039 60801
55363 45869 37199 97760
Giải ba 79853 74178
Giải nhì 82005
Giải nhất 12522
Đặc biệt 184332
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 6
 • 1
  0 9
 • 2
  2 3 3
 • 3
  1 5 6
 • 4
   
 • 5
  0
 • 6
  3 5
 • 7
   
 • 8
  7
 • 9
  2 3 6 9