XSKG ngày 08/10/2023 - KQXSKG ngày 08/10/2023 mới nhất

Giải tám 18
Giải bảy 374
Giải sáu 8700 2254 1221
Giải năm 4402
Giải tư 20150 09192 51231
30525 94823 27593 71484
Giải ba 83242 65976
Giải nhì 66096
Giải nhất 60060
Đặc biệt 328783
Lấy kết quả: X1 KG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 6
 • 1
  2 3
 • 2
  0 4 9
 • 3
  2 8 9
 • 4
  5 7 8
 • 5
  2
 • 6
  7 9
 • 7
   
 • 8
  1
 • 9
   
Giải tám 64
Giải bảy 980
Giải sáu 6042 9518 7952
Giải năm 5256
Giải tư 44658 82920 42589
01717 68441 13513 27581
Giải ba 50035 34989
Giải nhì 50600
Giải nhất 22092
Đặc biệt 740214
Lấy kết quả: X1 KG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 8
 • 1
  4 8
 • 2
  4 5 9
 • 3
  1
 • 4
  1 6
 • 5
  3
 • 6
  5
 • 7
  1
 • 8
  1 5
 • 9
  8 8
Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 6679 1366 7466
Giải năm 7767
Giải tư 27256 83197 61316
32812 95350 22790 38736
Giải ba 90293 86361
Giải nhì 52902
Giải nhất 64733
Đặc biệt 298118
Lấy kết quả: X1 KG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 9 9
 • 1
  6
 • 2
  0 1
 • 3
  3 9
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  1 3 5 6 6
 • 7
  6 9
 • 8
  1
 • 9
  7
Giải tám 64
Giải bảy 591
Giải sáu 0181 2515 1734
Giải năm 2123
Giải tư 62580 31419 87457
02594 90464 96529 31285
Giải ba 49996 40972
Giải nhì 88273
Giải nhất 70793
Đặc biệt 169440
Lấy kết quả: X1 KG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8
 • 1
  8 9
 • 2
  7
 • 3
  2 7 9
 • 4
  3 6 6 9
 • 5
  1 8
 • 6
  9
 • 7
  5
 • 8
   
 • 9
  1 2
Giải tám 70
Giải bảy 306
Giải sáu 0854 7504 0586
Giải năm 9754
Giải tư 19128 97221 45971
45823 31708 66981 66216
Giải ba 01238 47758
Giải nhì 33550
Giải nhất 24931
Đặc biệt 942403
Lấy kết quả: X1 KG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7
 • 1
  2 3 7 8
 • 2
   
 • 3
  0 2
 • 4
  0 5 5
 • 5
   
 • 6
  0 1 8
 • 7
   
 • 8
  0 2 3 5
 • 9