XSKT ngày 16/07/2023 - KQXSKT ngày 16/07/2023 mới nhất

Giải tám 31
Giải bảy 339
Giải sáu 5561 4733 9549
Giải năm 6139
Giải tư 10434 06495 13665
23052 90964 20974 03793
Giải ba 94644 60931
Giải nhì 01448
Giải nhất 77356
Đặc biệt 598878
Lấy kết quả: X1 KT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 3 6
 • 2
  5
 • 3
  3 9
 • 4
  3 4 6 7
 • 5
  6 9
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  4 7
 • 9
  3 3 4
Giải tám 30
Giải bảy 139
Giải sáu 1785 1267 1042
Giải năm 4992
Giải tư 99615 75010 32410
60808 22264 48066 36634
Giải ba 78291 34302
Giải nhì 95920
Giải nhất 52955
Đặc biệt 538869
Lấy kết quả: X1 KT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 2 3
 • 1
  9
 • 2
  0 4 9
 • 3
   
 • 4
  3 6
 • 5
  1 5 8
 • 6
  6
 • 7
  6
 • 8
  0
 • 9
  3 6
Giải tám 18
Giải bảy 165
Giải sáu 8913 1689 4393
Giải năm 0040
Giải tư 13646 62214 33787
27218 98449 02507 62158
Giải ba 56148 73942
Giải nhì 87738
Giải nhất 04296
Đặc biệt 496524
Lấy kết quả: X1 KT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  1 9
 • 4
  1 2
 • 5
  6
 • 6
  4 9
 • 7
  0 8
 • 8
  1 1 3 4 5
 • 9
  4 8
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 9892 6035 0918
Giải năm 3504
Giải tư 03614 06432 45410
90094 27644 42409 83319
Giải ba 57576 20584
Giải nhì 27080
Giải nhất 63850
Đặc biệt 900618
Lấy kết quả: X1 KT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5 8
 • 1
   
 • 2
  3 9
 • 3
   
 • 4
  0 1 4 8 9
 • 5
  2 3
 • 6
  6 7
 • 7
   
 • 8
  1 1
 • 9
  0 1
Giải tám 91
Giải bảy 472
Giải sáu 8362 2441 7541
Giải năm 7870
Giải tư 58815 30878 71447
09421 37705 13733 42690
Giải ba 99687 75062
Giải nhì 61164
Giải nhất 18971
Đặc biệt 795706
Lấy kết quả: X1 KT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
  2 4 4 7 9
 • 2
  6 6 7
 • 3
  3
 • 4
  6
 • 5
  0 1
 • 6
  0
 • 7
  4 8
 • 8
  7
 • 9