XSMT ngày 27/03/2023 - KQXSMT ngày 27/03/2023 mới nhất

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 24/03/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 24/03/2023. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 34 59 78
Giải bảy 391 959 113
Giải sáu 0402
8322
6744
9107
9986
6100
1581
6053
1710
Giải năm 0002 1580 3169
Giải tư 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
Giải ba 11208
88560
38269
58807
00380
30307
Giải nhì 42866 19479 62711
Giải nhất 92793 39752 10996
Đặc biệt 256397 890900 554993
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 2 2 3 8 0 0 7 7 7
1 6   0 1 3 7
2 2 4  
3 4 4 9
4 4 5 8   4
5   2 9 9 3
6 0 5 6 9 7 9 6 9
7 2 3 7 9 6 6 8 8
8   0 1 6 0 1
9 1 3 7 6 3 6
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 59 54
Giải bảy 174 601
Giải sáu 1870
9354
0980
0751
4255
4058
Giải năm 5974 3527
Giải tư 32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải ba 09976
78614
24881
66462
Giải nhì 34437 90834
Giải nhất 10724 69292
Đặc biệt 824487 995942
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1 3
1 4  
2 1 4 2 7
3 7 4
4 1 2
5 4 9 9 1 4 4 5 6 8
6 6 9 9 2
7 0 4 4 6 5
8 0 7 1
9   2 3 8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 16 95
Giải bảy 830 932
Giải sáu 0762
3230
9576
1719
4377
3318
Giải năm 0846 1160
Giải tư 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
Giải ba 09146
15024
91416
98191
Giải nhì 19637 75807
Giải nhất 18795 85234
Đặc biệt 713617 240907
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 7 7 7
1 0 6 7 1 6 8 9 9
2 4  
3 0 0 1 7 2 4 5 9
4 0 6 6 7
5   7
6 2 6 0
7 6 7
8 3  
9 5 1 4 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 97 27
Giải bảy 176 456
Giải sáu 9022
8072
5211
4483
3957
8572
Giải năm 4647 7212
Giải tư 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
Giải ba 78044
22776
21271
33355
Giải nhì 41054 83191
Giải nhất 43842 72324
Đặc biệt 918419 686797
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 2 3
1 0 1 9 2
2 1 2 2 4 7
3    
4 1 2 4 5 7 8
5 4 1 5 6 7
6   3
7 2 6 6 1 2 6
8   3
9 7 1 7 8