XSMT thứ 2 - Xổ Số Miền Trung thứ hai Hàng Tuần - XSMT T2

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 09/02/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 09/02/2023. CÒN: nữa
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 25 75
Giải bảy 291 771
Giải sáu 4987
7007
2537
1357
2198
1383
Giải năm 1722 5550
Giải tư 47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
Giải ba 73727
77435
03685
26691
Giải nhì 37304 96332
Giải nhất 72612 43431
Đặc biệt 883941 697730
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 1
1 2 5  
2 2 5 7 8 3 6
3 5 7 0 1 2 8
4 1  
5 9 0 7 9
6 3 4 7 8
7 8 1 5
8 7 3 5
9 1 7 1 8
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 25 05
Giải bảy 156 038
Giải sáu 1672
1553
9658
7380
4395
6413
Giải năm 1419 2327
Giải tư 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
Giải ba 24763
68949
72308
37508
Giải nhì 16016 75896
Giải nhất 00082 44337
Đặc biệt 992633 276645
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   5 8 8
1 5 6 9 3 9
2 3 5 6 2 5 7
3 3 7 8
4 8 9 3 5
5 3 6 8  
6 3 7  
7 2 6  
8 2 0 8
9 5 3 4 5 6
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 19 15
Giải bảy 618 107
Giải sáu 1382
9255
7491
2077
8755
7392
Giải năm 5712 2673
Giải tư 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
Giải ba 50436
52461
11409
82792
Giải nhì 02501 48382
Giải nhất 55818 31279
Đặc biệt 013817 307019
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 5 7 9
1 2 7 8 8 9 5 9
2    
3 6  
4 1 4  
5 5 5
6 1 6 9 3
7 4 0 3 7 9
8 2 2 4 7 8
9 1 8 2 2 7 7
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 74 03
Giải bảy 398 277
Giải sáu 1867
4767
7682
5188
0139
8883
Giải năm 5565 2200
Giải tư 43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
Giải ba 30552
71043
39194
39442
Giải nhì 47849 11430
Giải nhất 58304 41001
Đặc biệt 855453 422124
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 0 1 3 7
1    
2 3 4 6
3 9 0 1 3 7 9
4 3 9 2
5 2 3 3
6 2 3 5 5 7 7  
7 4 7 7
8 2 5 3 8
9 7 8 4
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 10 29
Giải bảy 425 296
Giải sáu 1287
7259
7364
5290
6446
0447
Giải năm 5415 7789
Giải tư 77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
Giải ba 36465
49957
48691
97322
Giải nhì 53620 44888
Giải nhất 89748 63303
Đặc biệt 734886 959593
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 5 3
1 0 5 5 9
2 0 5 5 9 2 9 9 9
3    
4 4 8 6 7
5 7 9  
6 4 5 1 8
7 4 1 5
8 6 7 8 9
9   0 1 3 6
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 83 65
Giải bảy 931 350
Giải sáu 0634
7828
3785
2206
5988
3816
Giải năm 1897 5086
Giải tư 82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
Giải ba 02717
48362
23899
23892
Giải nhì 78460 11546
Giải nhất 22742 08027
Đặc biệt 508578 474835
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 6
1 7 6
2 5 8 7
3 1 2 4 5 7
4 2 8 9 9 2 6 8
5 2 0 1
6 0 2 5 5
7 8  
8 3 5 6 8 8
9 7 2 6 9
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 37 67
Giải bảy 075 963
Giải sáu 2147
0967
5477
0056
0043
7327
Giải năm 0517 7407
Giải tư 53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
Giải ba 07457
54865
62559
57231
Giải nhì 77409 79351
Giải nhất 47569 37531
Đặc biệt 203654 180006
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9 1 2 6 7
1 7  
2 6 7
3 7 0 1 1 7
4 2 3 7 3 4 6
5 4 4 7 1 2 6 9
6 2 5 7 9 3 7
7 5 7  
8    
9 4