XSMT thứ 2 - Xổ Số Miền Trung thứ hai Hàng Tuần - XSMT T2

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 02/03/2024
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 02/03/2024. CÒN: nữa
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 12 87
Giải bảy 449 882
Giải sáu 0862
9127
9664
7158
8761
4905
Giải năm 1789 3985
Giải tư 53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
Giải ba 79177
80434
50723
97382
Giải nhì 07513 22215
Giải nhất 67090 72435
Đặc biệt 415322 428591
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   5
1 2 3 0 5
2 2 7 3
3 4 2 5
4 9 3 5
5   0 8
6 1 2 4 4 1
7 3 7 2
8 9 9 9 2 2 5 7
9 0 4 7 1 7
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 79 14
Giải bảy 782 313
Giải sáu 0573
0600
6416
7562
3162
5993
Giải năm 2103 6286
Giải tư 92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
Giải ba 10627
65529
70853
33236
Giải nhì 53755 29784
Giải nhất 94149 58242
Đặc biệt 672720 390264
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3  
1 2 6 3 4 6
2 0 7 8 9  
3   5 6
4 5 9 2
5 5 8 8 3 5 7
6 2 0 2 2 4 6
7 3 3 9  
8 2 4 6
9   3 9
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 81 96
Giải bảy 367 567
Giải sáu 5234
2927
4245
8715
1882
2844
Giải năm 6322 1128
Giải tư 93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
Giải ba 66309
12478
88573
06887
Giải nhì 48581 71007
Giải nhất 78865 43618
Đặc biệt 496750 246385
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 7
1 8 5 8
2 2 7 8 8
3 4 0 2 9
4 0 5 8 4
5 0 3
6 5 7 7 9
7 2 8 9 3
8 1 1 8 0 2 5 7
9   6 7
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 41 43
Giải bảy 712 004
Giải sáu 8362
2444
4714
0821
9334
7760
Giải năm 8988 9636
Giải tư 77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
Giải ba 77192
66909
32223
14176
Giải nhì 57227 67876
Giải nhất 89282 44115
Đặc biệt 691996 984658
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 3 4
1 2 4 7 5 8
2 7 1 3
3 3 3 4 6
4 1 4 1 3
5   6 8
6 2 9 0
7 5 6 6
8 0 2 8 8 1 8
9 2 6 9
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 63 24
Giải bảy 122 030
Giải sáu 8443
5467
3221
2335
7262
9184
Giải năm 4606 6551
Giải tư 29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
Giải ba 05581
69632
19872
13877
Giải nhì 00804 41171
Giải nhất 45302 19967
Đặc biệt 651237 632127
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 2 4 6  
1 6 2
2 1 2 4 7
3 2 7 0 5
4 3 2
5   1 6
6 3 5 7 9 2 7
7 9 1 2 3 7
8 1 9 4
9 8 4 6 6
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 92 48
Giải bảy 687 989
Giải sáu 3304
7022
7116
6811
0815
9989
Giải năm 9835 4128
Giải tư 43566
87260
52024
11688
28680
18140
48780
46858
05935
64452
40758
29989
51520
21806
Giải ba 96687
45239
19967
58722
Giải nhì 43971 20938
Giải nhất 63739 60758
Đặc biệt 141768 760075
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 6
1 6 1 5
2 2 4 0 2 8
3 5 9 9 5 8
4 0 8
5   2 8 8 8
6 0 6 8 7
7 1 5
8 0 0 7 7 8 9 9 9
9 2  
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 86 14
Giải bảy 261 002
Giải sáu 8996
6538
1694
8620
0787
8507
Giải năm 0105 8031
Giải tư 11213
29972
55217
20530
79291
03913
77531
37453
65199
00412
75170
51173
24730
52722
Giải ba 33046
18134
30949
03464
Giải nhì 13179 13230
Giải nhất 94925 60610
Đặc biệt 315157 591812
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 2 7
1 3 3 7 0 2 2 4
2 5 0 2
3 0 1 4 8 0 0 1
4 6 9
5 7 3
6 1 4
7 2 9 0 3
8 6 7
9 1 4 6 9