XSMT thứ 2 - Xổ Số Miền Trung thứ hai Hàng Tuần - XSMT T2

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 05/06/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 05/06/2023. CÒN: nữa
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 29 90
Giải bảy 261 714
Giải sáu 6686
0971
3355
6003
5725
5897
Giải năm 4652 3328
Giải tư 52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
Giải ba 03805
50513
92315
33182
Giải nhì 12210 01696
Giải nhất 95785 04280
Đặc biệt 753212 048500
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 5 0 3 9
1 0 2 3 4 5
2 0 9 5 7 8
3 6 1
4 8 0
5 2 5  
6 1 7 4
7 1 4 4
8 5 6 8 0 2 6
9   0 6 7
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 94 81
Giải bảy 668 913
Giải sáu 4106
2753
0889
2313
8558
2147
Giải năm 7770 4235
Giải tư 44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
Giải ba 36464
35930
83888
79186
Giải nhì 69822 59932
Giải nhất 11207 26349
Đặc biệt 838784 516036
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 7  
1   3 3 4 9
2 2 9 8
3 0 2 5 6
4 1 0 1 7 9
5 2 3 8
6 4 6 8  
7 0 8 5
8 3 4 9 1 2 6 8
9 3 4  
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 27 46
Giải bảy 105 929
Giải sáu 9998
8533
3437
3800
7922
9427
Giải năm 2331 5368
Giải tư 67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
Giải ba 74357
33155
71723
71451
Giải nhì 09348 72872
Giải nhất 91838 26828
Đặc biệt 331454 398038
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 0 5
1 5  
2 7 2 3 7 8 9 9
3 1 3 7 8 8
4 0 4 5 8 6
5 4 5 7 9 1 4 5 8
6 7 6 8
7   2
8 7  
9 8 7
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 67 62
Giải bảy 754 184
Giải sáu 3941
1176
0791
7165
5627
4036
Giải năm 1006 7672
Giải tư 91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
Giải ba 34103
05754
91607
38778
Giải nhì 67839 22660
Giải nhất 33711 77981
Đặc biệt 880883 690680
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 6 2 7
1 1  
2 2 7 9
3 0 9 6
4 1  
5 4 4 9 4 9
6 2 7 0 0 2 5 9
7 2 6 2 8
8 3 3 0 1 4
9 1 2 2
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 87 15
Giải bảy 398 655
Giải sáu 2094
5823
2840
0798
1658
7543
Giải năm 6456 7702
Giải tư 23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
Giải ba 34375
14942
45347
28845
Giải nhì 24550 01586
Giải nhất 93683 94593
Đặc biệt 241733 804205
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   2 4 5
1   5
2 3 4 6  
3 3 4  
4 0 2 4 3 5 7 9
5 0 5 6 5 8
6   8
7 3 5 9
8 3 7 6
9 4 4 8 0 3 4 6 8
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 23 24
Giải bảy 736 514
Giải sáu 5490
1136
4990
1033
7474
2024
Giải năm 2641 5159
Giải tư 27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970
71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918
Giải ba 86130
97927
99176
07792
Giải nhì 78169 19980
Giải nhất 80186 59719
Đặc biệt 871617 345966
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1  
1 7 4 8 9
2 3 3 7 4 4 5
3 0 6 6 7 1 3
4 1 2
5 2 9
6 5 9 6
7 0 4 6
8 6 6 0 3
9 0 0 2 2 4