XSMT thứ 3 - Xổ Số Miền Trung thứ ba Hàng Tuần - XSMT T3

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 09/02/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 09/02/2023. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 97 98
Giải bảy 781 404
Giải sáu 6984
5703
0855
2321
2373
1100
Giải năm 2325 9437
Giải tư 52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
Giải ba 27912
91594
74144
29045
Giải nhì 66070 72715
Giải nhất 55672 17445
Đặc biệt 212225 012620
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 5 0 0 4 6
1 2 5
2 5 5 5 0 0 1 2 7 9
3   7
4   4 5 5
5 5 5 6 9  
6   8
7 0 2 2 7 3
8 1 4  
9 4 7 8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 47 48
Giải bảy 281 881
Giải sáu 4254
4626
7940
9823
4549
5158
Giải năm 9305 2646
Giải tư 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
Giải ba 39363
60079
69939
06518
Giải nhì 16606 00237
Giải nhất 52115 14596
Đặc biệt 156252 950276
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 6 4
1 0 5 8
2 6 1 3
3   6 7 9
4 0 7 2 4 6 8 9
5 2 4 6 8
6 3 4
7 2 9 6
8 1 5 6 1
9 2 8 0 6
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 74 41
Giải bảy 657 574
Giải sáu 8188
8420
9584
5457
9895
1683
Giải năm 3939 2032
Giải tư 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
Giải ba 14344
05291
89487
30933
Giải nhì 11820 75336
Giải nhất 37623 51216
Đặc biệt 569127 635363
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0   9
1 7 0 6 6
2 0 0 0 3 7 6
3 9 2 3 6 8
4 4 1
5 4 7 7
6 2 3
7 4 0 4
8 4 7 8 3 7
9 1 2 7 1 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 76 34
Giải bảy 834 745
Giải sáu 2080
4232
1849
1820
5160
3105
Giải năm 3755 9549
Giải tư 63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
Giải ba 47800
63010
78914
18651
Giải nhì 85739 03971
Giải nhất 55516 43437
Đặc biệt 452232 090146
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 4 0 5
1 0 6 4
2 3 0 0 2
3 2 2 4 5 9 4 7
4 2 9 5 6 9 9
5 3 5 1 5
6   0 3
7 6 1
8 0 8  
9   8
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 45 73
Giải bảy 328 591
Giải sáu 5166
0387
9078
1366
0215
6346
Giải năm 8436 3697
Giải tư 10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
Giải ba 14784
53127
05192
77203
Giải nhì 73907 77701
Giải nhất 40937 33253
Đặc biệt 402190 509721
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 7 8 1 3 3
1 0 5 5
2 7 8 1 5
3 6 7 4
4 5 6
5 7 3
6 6 6
7 8 3 7
8 4 7 7  
9 0 4 5 1 2 3 7 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 06 89
Giải bảy 172 282
Giải sáu 4995
0453
4783
0761
3783
8080
Giải năm 5298 7838
Giải tư 35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
Giải ba 43407
39942
98809
02394
Giải nhì 80955 83710
Giải nhất 43375 51560
Đặc biệt 587977 641776
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 6 7 9
1   0
2 8 7
3   1 7 8
4 2  
5 3 5  
6 3 9 0 1 4 7 9
7 1 2 5 7 1 6
8 3 6 0 2 3 9
9 1 4 5 8 4
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 74 36
Giải bảy 619 402
Giải sáu 2883
7115
6079
4860
8917
1984
Giải năm 4445 1943
Giải tư 69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
Giải ba 87332
89631
48603
53681
Giải nhì 63865 42930
Giải nhất 86442 30431
Đặc biệt 810122 587553
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 2 3 9
1 3 4 4 5 9 7
2 2 5
3 1 2 0 1 6
4 2 5 3
5 3 3
6 5 0
7 1 4 9 2
8 3 1 3 4 4 9
9 7 6