XSMT thứ 3 - Xổ Số Miền Trung thứ ba Hàng Tuần - XSMT T3

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 25/09/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 25/09/2023. CÒN: nữa
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 14 30
Giải bảy 692 397
Giải sáu 8986
5898
8525
8467
0717
0105
Giải năm 5219 5771
Giải tư 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải ba 52484
09279
50524
36990
Giải nhì 39549 23710
Giải nhất 96021 42118
Đặc biệt 629643 998389
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 5 6
1 3 4 9 0 7 8
2 1 5 4 7 8
3 7 0 3
4 3 8 9  
5    
6 5 3 7
7 8 9 1 6
8 4 6 9
9 2 6 8 0 7 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 29 61
Giải bảy 242 448
Giải sáu 3849
7441
0684
3942
9887
0928
Giải năm 9677 7257
Giải tư 95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải ba 00347
76033
19272
35968
Giải nhì 36596 46380
Giải nhất 61904 12712
Đặc biệt 581205 417155
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 4 5  
1   0 2
2 6 8 9 4 8
3 0 3 5 7  
4 1 2 4 7 9 2 8
5   0 5 6 7
6   1 1 8
7 7 2
8 4 0 6 7 9
9 6  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 54 01
Giải bảy 925 257
Giải sáu 2815
3847
0354
7040
6007
3908
Giải năm 2393 1743
Giải tư 90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải ba 01272
31854
33504
63545
Giải nhì 01272 92740
Giải nhất 01272 61665
Đặc biệt 327026 025576
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 4 1 4 7 8
1 5 5 4
2 5 6 8  
3   2
4 7 0 0 3 5 8
5 4 4 4 7
6 1 4 5
7 2 2 2 3 3 5 6
8 6 5
9 3  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 27 78
Giải bảy 496 641
Giải sáu 8074
1372
9598
8863
6506
1951
Giải năm 6028 1093
Giải tư 46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải ba 27081
08038
02712
58411
Giải nhì 72716 96984
Giải nhất 20937 81264
Đặc biệt 874746 443342
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 6
1 6 1 1 2
2 7 8 7
3 3 7 8 5
4 6 1 2
5 3 6 1
6 4 3 4 6 7
7 2 4 4 8 9
8 1 4 7
9 2 6 8 3
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 00 64
Giải bảy 554 691
Giải sáu 1605
4512
9627
6221
6837
5734
Giải năm 2330 8085
Giải tư 67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải ba 66065
87108
37074
07489
Giải nhì 11339 66078
Giải nhất 79131 56965
Đặc biệt 654093 897460
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 1 3 5 5 8  
1 1 2  
2 3 7 1
3 0 1 9 0 4 7 9
4   3
5 4 5 8
6 0 4 5 0 3 4 5 7
7   4 8
8   5 9
9 3 1
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 82 18
Giải bảy 834 693
Giải sáu 2843
7057
6905
1618
3382
7166
Giải năm 8798 0295
Giải tư 14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
98036
74860
74860
21113
58002
24857
24085
Giải ba 26210
40158
72828
51511
Giải nhì 72628 43429
Giải nhất 90726 75465
Đặc biệt 679369 793144
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 5 2
1 0 3 1 3 8 8
2 6 8 8 9
3 2 4 6
4 3 5 4
5 7 8 7
6 9 0 0 5 6
7 8  
8 0 2 2 5
9 7 8 8 3 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 73 61
Giải bảy 516 193
Giải sáu 8174
3904
8640
9463
5320
0943
Giải năm 5277 5787
Giải tư 62661
34890
03987
25514
84234
50210
59749
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải ba 32955
29744
12964
40317
Giải nhì 77707 82166
Giải nhất 86928 16141
Đặc biệt 219309 090553
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 7 9  
1 0 4 6 7
2 8 0 8 8
3 4  
4 0 4 9 1 3
5 5 3
6 1 1 3 4 6
7 3 4 7 1
8 7 0 7 7 9
9 0 3 5