XSMT thứ 4 - Xổ Số Miền Trung thứ tư Hàng Tuần - XSMT T4

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 02/12/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 02/12/2023. CÒN: nữa
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 82 93
Giải bảy 785 274
Giải sáu 9947
2252
4339
2173
3150
7430
Giải năm 8623 8305
Giải tư 22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
Giải ba 00775
83639
22963
41205
Giải nhì 96978 69973
Giải nhất 50169 71215
Đặc biệt 515249 067158
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1 3 5 5 9
1 2 5
2 3 1
3 3 5 9 9 0
4 7 9  
5 2 0 8
6 9 3
7 5 8 3 3 4 8
8 0 2 5  
9 8 8 0 3 5
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 86 93
Giải bảy 576 446
Giải sáu 0874
1591
7824
9828
5879
7222
Giải năm 3572 1259
Giải tư 86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
Giải ba 82050
85104
54626
34979
Giải nhì 58544 68183
Giải nhất 35237 37658
Đặc biệt 207691 388440
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9  
2 4 2 6 8
3 6 7 2 5
4 4 0 3 6
5 0 4 9 8 9
6 0 0 4  
7 2 4 6 4 9 9
8 6 3 5
9 1 1 3 7
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 05 40
Giải bảy 917 153
Giải sáu 7615
2689
1193
2407
7228
1668
Giải năm 5648 3845
Giải tư 18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
Giải ba 44726
31363
82172
55443
Giải nhì 54245 64197
Giải nhất 35059 53798
Đặc biệt 803902 733872
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 7
1 1 5 7  
2 6 8
3 5 1 5
4 5 8 0 0 3 5
5 2 9 9 3
6 3 3 8
7 4 5 2 2
8 9  
9 2 3 4 7 8 8 9
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 26 76
Giải bảy 041 670
Giải sáu 2454
6288
6128
7915
0131
6588
Giải năm 6126 4894
Giải tư 79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
Giải ba 28398
38250
53032
40224
Giải nhì 62786 88644
Giải nhất 63154 28926
Đặc biệt 132963 393019
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5  
1 2 5 7 5 9
2 0 6 6 7 8 4 6 6
3   1 2
4 1 9 4 6
5 0 4 4 4 4 6
6 3  
7   0 6
8 6 8 4 8 8
9 8 4
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 22 28
Giải bảy 707 988
Giải sáu 3773
7265
5007
9327
3515
9463
Giải năm 1016 7203
Giải tư 54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659
25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720
Giải ba 91123
38570
80349
84363
Giải nhì 75615 29404
Giải nhất 79937 17658
Đặc biệt 393193 951961
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 7 3 4 9
1 5 6 5
2 2 3 8 0 7 8
3 2 4 7  
4   9
5 9 8
6 5 9 1 3 3 4
7 0 3 4  
8   2 3 7 8
9 3 3 9
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 55 66
Giải bảy 432 915
Giải sáu 3710
8997
6942
3145
0254
3095
Giải năm 4096 5390
Giải tư 44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326
Giải ba 12765
62050
44191
06840
Giải nhì 46481 33285
Giải nhất 01001 83692
Đặc biệt 888377 897507
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 7
1 0 4 5 5 8
2   6 7 8
3 2 6  
4 2 0 0 5
5 0 5 4
6 5 6
7 6 7  
8 1 3 5 6 5
9 3 6 7 0 1 2 5
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 53 67
Giải bảy 455 168
Giải sáu 8271
2242
1261
8959
7800
6419
Giải năm 2464 9607
Giải tư 32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
38137
48329
68225
39756
21412
92064
39729
Giải ba 81033
13086
52193
25714
Giải nhì 05328 84157
Giải nhất 63134 58422
Đặc biệt 706466 522700
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   0 0 7
1 5 9 2 4 9
2 8 8 8 2 5 9 9
3 3 4 9 7
4 2  
5 3 5 6 7 9
6 0 1 4 6 4 7 8
7 1  
8 3 6  
9   3