XSMT thứ 4 - Xổ Số Miền Trung thứ tư Hàng Tuần - XSMT T4

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 28/05/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 28/05/2023. CÒN: nữa
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 94 57
Giải bảy 336 194
Giải sáu 5724
6499
4808
1143
2976
7417
Giải năm 9966 2926
Giải tư 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
Giải ba 45734
66315
40693
71400
Giải nhì 02304 87843
Giải nhất 87881 84672
Đặc biệt 038797 194093
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 0
1 5 7
2 4 7 6
3 0 3 4 5 6 3 7
4   3 3 5
5   7
6 6  
7 0 2 3 4 6
8 1 4 2
9 0 4 7 9 2 3 3 4
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 85 29
Giải bảy 447 715
Giải sáu 6457
9183
7747
7284
1565
1339
Giải năm 5384 5105
Giải tư 77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
Giải ba 18998
76807
17386
24408
Giải nhì 61863 98739
Giải nhất 34548 32934
Đặc biệt 775469 181996
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 5 8
1 3 5 8
2   5 5 8 9
3 6 0 4 9 9
4 0 7 7 8 5
5 7  
6 3 9 5
7 2  
8 3 4 5 6 4 6
9 1 7 8 6
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 01 33
Giải bảy 305 186
Giải sáu 2163
2051
7675
9719
4070
6783
Giải năm 7453 1218
Giải tư 73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
Giải ba 79155
09342
54469
57616
Giải nhì 23408 91000
Giải nhất 26032 62574
Đặc biệt 312173 997962
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5 8 0 8
1 2 4 6 8 8 9
2    
3 1 2 3 5
4 2 3 6 8  
5 1 1 3 5 0
6 3 1 2 9
7 3 5 0 4
8 1 3 6 6
9    
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 36 33
Giải bảy 927 224
Giải sáu 8059
9337
3616
3371
6064
9035
Giải năm 1921 2650
Giải tư 39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
Giải ba 86578
75718
87671
18687
Giải nhì 43699 34518
Giải nhất 76642 44754
Đặc biệt 498688 899589
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0   1 5
1 3 6 8 8
2 1 6 7 4
3 0 6 7 3 5
4 2 8 3
5 9 9 0 4
6   1 4
7 8 9 1 1
8 8 2 3 7 9
9 8 9 3
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 35 03
Giải bảy 282 905
Giải sáu 8760
7531
8069
7401
5702
3702
Giải năm 6294 2346
Giải tư 78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
Giải ba 84183
34077
31080
04540
Giải nhì 65582 80100
Giải nhất 84701 04271
Đặc biệt 206574 626057
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0 1 2 2 3 4 5 5
1   4
2 5  
3 1 5 6  
4 1 0 6
5 9 0 7
6 0 9  
7 4 7 1
8 0 2 2 3 0
9 0 4 9 0 4 8
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 83 71
Giải bảy 630 719
Giải sáu 0374
5321
1310
6895
7495
4180
Giải năm 5099 2177
Giải tư 15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
Giải ba 37960
18737
89128
18123
Giải nhì 69608 61904
Giải nhất 75231 79318
Đặc biệt 024139 722557
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 2 8 4
1 0 8 9
2 1 7 3 8
3 0 1 7 8 9 0
4 1 6  
5   7
6 0 1 8
7 4 6 1 3 7 7
8 3 0 4
9 9 5 5 8
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 84 22
Giải bảy 979 633
Giải sáu 2945
3728
7667
1045
2985
5226
Giải năm 4047 5905
Giải tư 71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
Giải ba 05922
49492
98856
68973
Giải nhì 87233 31487
Giải nhất 40373 97739
Đặc biệt 787288 197233
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0   0 5
1 0 1 9  
2 2 8 2 6
3 3 0 3 3 9
4 0 5 7 5
5 8 8 6
6 7 0
7 3 9 3
8 4 8 5 7 8 9
9 1 2 0 8