XSMT thứ 6 - Xổ Số Miền Trung thứ sáu Hàng Tuần - XSMT T6

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 09/02/2023
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 09/02/2023. CÒN: nữa
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 98 31
Giải bảy 306 500
Giải sáu 0398
2973
3320
9261
1911
8935
Giải năm 6422 4114
Giải tư 03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
Giải ba 73592
58060
04085
29102
Giải nhì 48471 06010
Giải nhất 67048 78527
Đặc biệt 688354 520062
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 0 2
1 2 8 0 1 4
2 0 2 1 7
3   1 5
4 4 8  
5 4 5 9  
6 0 1 2 2 7
7 1 3 6 7 8
8   5 5
9 2 8 8 9  
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 33 59
Giải bảy 695 384
Giải sáu 4980
0123
1166
9339
6578
6401
Giải năm 8756 7031
Giải tư 03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
Giải ba 93078
75146
95526
04132
Giải nhì 92687 34677
Giải nhất 94851 77497
Đặc biệt 284882 555221
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   1 7 9
1    
2 3 1 6
3 3 1 2 5 9
4 4 4 6 7 7
5 1 6 8 9
6 2 6 7  
7 8 7 8
8 0 1 2 3 7 4 5 5
9 5 7
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 60 64
Giải bảy 026 634
Giải sáu 2862
1890
6684
5753
6003
4304
Giải năm 4871 6897
Giải tư 79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
Giải ba 76266
59203
66058
47588
Giải nhì 74567 66455
Giải nhất 81910 91706
Đặc biệt 198646 204032
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3 4 6
1 0 9 7
2 1 2 6 4 4
3 3 2 4
4 6 2
5 0 3 4 5 8
6 0 2 6 7 4
7 1 1  
8 4 3 8
9 0 3 7 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 73 78
Giải bảy 506 844
Giải sáu 5570
4733
8675
4355
9581
3310
Giải năm 1705 4564
Giải tư 66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
Giải ba 45871
59077
64561
68016
Giải nhì 96281 88002
Giải nhất 52584 32943
Đặc biệt 640728 639263
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 6 2 7
1   0 6
2 4 8  
3 3 5 8
4 8 3 4
5 7 5 9 9
6   1 1 3 4
7 0 0 1 3 5 5 5 7 2 8 8
8 1 4 1
9    
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 83 43
Giải bảy 236 296
Giải sáu 5216
3674
7286
4397
4392
4100
Giải năm 9903 3601
Giải tư 30378
18797
76434
09249
87645
43498
72432
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
Giải ba 19090
81859
55809
99954
Giải nhì 94373 53231
Giải nhất 62721 45567
Đặc biệt 409386 102215
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 0 1 9
1 6 5
2 1  
3 2 4 6 1 5
4 5 9 1 3
5 9 4
6   2 7
7 3 4 8 3 3 9
8 3 6 6 4
9 0 7 8 2 6 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 02 47
Giải bảy 356 640
Giải sáu 8441
2230
0394
7255
6324
6035
Giải năm 7667 0534
Giải tư 89172
67861
51794
51144
74203
95302
90450
44932
31916
09505
51798
99652
68500
91403
Giải ba 22242
70671
46372
97357
Giải nhì 10746 51800
Giải nhất 79553 01403
Đặc biệt 185628 191725
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 2 2 3 0 0 3 3 5
1   6
2 8 4 5
3 0 2 4 5
4 1 2 4 6 0 7
5 0 3 6 2 5 7
6 1 7  
7 1 2 2
8    
9 4 4 8
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 30 64
Giải bảy 014 455
Giải sáu 1459
6964
2350
8314
3798
5450
Giải năm 6882 3847
Giải tư 88692
10972
33603
26972
70521
42089
98010
58832
98342
36803
60944
81281
64680
17007
Giải ba 21958
94222
53314
87912
Giải nhì 71170 62423
Giải nhất 14969 82229
Đặc biệt 055705 297652
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 5 3 7
1 0 4 2 4 4
2 1 2 3 9
3 0 2
4   2 4 7
5 0 8 9 0 2 5
6 4 9 4
7 0 2 2  
8 2 9 0 1
9 2 8