XSMT thứ 6 - Xổ Số Miền Trung thứ sáu Hàng Tuần - XSMT T6

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 22/05/2024
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 22/05/2024. CÒN: nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 93 29
Giải bảy 403 313
Giải sáu 3972
5138
3608
1291
5420
3132
Giải năm 2903 0656
Giải tư 26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
Giải ba 52537
14967
79853
74178
Giải nhì 16895 82005
Giải nhất 17518 12522
Đặc biệt 886604 184332
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 3 3 4 8 1 5
1 2 7 8 3
2 7 7 0 2 9
3 7 8 2 2 6 9
4 4  
5 6 3 6
6 7 0 3 9
7 2 8
8 9  
9 3 5 1 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 68 30
Giải bảy 183 606
Giải sáu 0741
1034
8006
2250
3579
0272
Giải năm 3109 1064
Giải tư 85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
Giải ba 48617
24844
13160
86203
Giải nhì 37606 61433
Giải nhất 81486 30685
Đặc biệt 835554 633242
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 6 9 3 6
1 7  
2 5 9
3 4 0 2 3 6
4 1 4 2
5 4 6 9 9 0 2
6 8 0 4
7 6 2 3 9
8 0 3 6 6 5
9   3 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 01
Giải bảy 256 131
Giải sáu 6457
0743
7041
6435
6083
2722
Giải năm 1583 0937
Giải tư 30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
Giải ba 44252
28015
58227
33099
Giải nhì 31911 56584
Giải nhất 41117 14133
Đặc biệt 920918 371175
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 1 2
1 1 5 6 7 8  
2 6 2 2 7
3 2 1 3 5 7 9
4 1 3  
5 2 3 6 7  
6   0
7 6 6 5 9
8 3 3 4
9 9 0 9
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 31 96
Giải bảy 540 211
Giải sáu 1994
7899
0535
4331
8371
3728
Giải năm 3718 7893
Giải tư 72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
Giải ba 47667
96890
31376
25991
Giải nhì 88618 93323
Giải nhất 76120 22425
Đặc biệt 780439 585889
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 7  
1 8 8 1
2 0 2 3 5 8
3 1 5 8 9 1
4 0 6
5 6 3
6 4 6 7 4
7   1 4 6
8 7 7 7 9
9 0 4 9 0 1 3 6
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 30 87
Giải bảy 604 360
Giải sáu 6556
6128
2687
6803
4363
1436
Giải năm 1437 8515
Giải tư 99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
Giải ba 86811
87469
10796
68413
Giải nhì 62139 85777
Giải nhất 98096 58683
Đặc biệt 231269 147991
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4 1 3
1 1 3 5
2 8 6
3 0 3 7 7 9 6
4 6 9
5 6 8 2
6 9 9 0 3
7   7
8 1 7 3 4 7
9 6 8 1 3 4 6
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 30 57
Giải bảy 654 827
Giải sáu 5428
1951
4400
4136
4720
1163
Giải năm 4928 2465
Giải tư 76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
Giải ba 91108
96333
01238
79710
Giải nhì 54143 80946
Giải nhất 25210 60755
Đặc biệt 403367 465562
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8  
1 0 0 1 5 8
2 2 8 8 0 7
3 0 3 6 8
4 3 4 6
5 1 4 5 7 8 8
6 1 1 7 9 0 2 3 5
7 4 5  
8 0  
9    
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 74 95
Giải bảy 062 151
Giải sáu 1159
6357
5270
4224
4511
2017
Giải năm 8678 1134
Giải tư 77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
Giải ba 21591
27099
88796
72182
Giải nhì 89873 30569
Giải nhất 67016 05016
Đặc biệt 329648 854776
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0    
1 4 6 6 1 6 7
2 4 9 4
3 1 4
4 8 4 7 9
5 7 9 1
6 2 0 4 9
7 0 3 4 8 6
8 9 9 2 5
9 1 9 5 6 9