XSQB ngày 09/11/2023 - KQXSQB ngày 09/11/2023 mới nhất

Giải tám 93
Giải bảy 750
Giải sáu 3984 2966 5223
Giải năm 6042
Giải tư 81652 68286 15559
96191 02410 42351 31995
Giải ba 14806 21096
Giải nhì 55604
Giải nhất 46311
Đặc biệt 796730
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5
 • 1
  1 5 9
 • 2
  4 5
 • 3
  2 9
 • 4
  0 8
 • 5
  9
 • 6
  0 6 8 9
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  5
Giải tám 89
Giải bảy 912
Giải sáu 7891 2539 5494
Giải năm 2516
Giải tư 43729 35624 68174
85307 54352 26364 16988
Giải ba 72105 88213
Giải nhì 89310
Giải nhất 28603
Đặc biệt 652366
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  9
 • 2
  1 5
 • 3
  0 1
 • 4
  2 6 7 9
 • 5
  0
 • 6
  1 6
 • 7
  0
 • 8
  8
 • 9
  2 3 8
Giải tám 14
Giải bảy 605
Giải sáu 8596 8831 3248
Giải năm 8373
Giải tư 02172 60929 19549
40776 81168 94127 80657
Giải ba 84589 97972
Giải nhì 77585
Giải nhất 96174
Đặc biệt 375607
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3
 • 2
  7 7
 • 3
  7
 • 4
  1 7
 • 5
  0 8
 • 6
  7 9
 • 7
  0 2 5
 • 8
  4 6
 • 9
  2 4 8
Giải tám 81
Giải bảy 797
Giải sáu 4963 7720 8494
Giải năm 7853
Giải tư 98970 25691 11109
53400 15435 18355 85747
Giải ba 36948 88913
Giải nhì 31227
Giải nhất 11639
Đặc biệt 334240
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 7
 • 1
  8 9
 • 2
   
 • 3
  1 5 6
 • 4
  9
 • 5
  3 5
 • 6
   
 • 7
  2 4 9
 • 8
  4
 • 9
  0 3
Giải tám 38
Giải bảy 641
Giải sáu 9390 3204 0332
Giải năm 8463
Giải tư 71917 60983 67932
41601 36578 66018 67783
Giải ba 35235 34105
Giải nhì 41928
Giải nhất 65035
Đặc biệt 029344
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 4
 • 2
  3 3
 • 3
  6 8 8
 • 4
  0 4
 • 5
  0 3 3
 • 6
   
 • 7
  1
 • 8
  1 2 3 7
 • 9