XSQT ngày 29/12/2022 - KQXSQT ngày 29/12/2022 mới nhất

Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2347
Giải năm 0303
Giải tư 54966 11974 16882
61056 82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  8
 • 2
  7 8
 • 3
  0 1 6 6
 • 4
  7
 • 5
  4 5 7
 • 6
  5 6
 • 7
  4 5 7
 • 8
  5
 • 9
   
Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải tư 27212 75699 20241
73127 03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  4
 • 2
  1 4 7
 • 3
  6
 • 4
  2
 • 5
  1
 • 6
  1
 • 7
  2 2 9
 • 8
  8
 • 9
  1 5 6 9 9
Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải tư 55555 29033 33334
85701 24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 6
 • 1
  0 4 5
 • 2
  0
 • 3
  3 7
 • 4
  3
 • 5
  5 5
 • 6
  2 6
 • 7
   
 • 8
  0 5
 • 9
  0 7
Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải tư 54145 94456 04967
99223 06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  5 5
 • 2
  0 3 6
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
  0 4
 • 6
  1 4 5
 • 7
  6
 • 8
  0
 • 9
  0 1 9 9
Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải tư 87179 63500 64690
98861 25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Lấy kết quả: X1 QT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 7 9
 • 1
  2 6
 • 2
  1
 • 3
   
 • 4
  1
 • 5
  5 6
 • 6
  0
 • 7
  3 9
 • 8
  2
 • 9
  0 2 5 7