XSST ngày 04/01/2023 - KQXSST ngày 04/01/2023 mới nhất

Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 5552 9845 9505
Giải năm 7258
Giải tư 54772 89449 49877
68263 28593 34553 96610
Giải ba 10940 17892
Giải nhì 32948
Giải nhất 10720
Đặc biệt 713865
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 2 4
 • 1
   
 • 2
  5 7 9
 • 3
  5 6 9
 • 4
   
 • 5
  0 4 6
 • 6
   
 • 7
  7
 • 8
  4 5
 • 9
  4 8
Giải tám 52
Giải bảy 463
Giải sáu 9900 9347 6534
Giải năm 1548
Giải tư 50721 10794 51947
90106 76057 00739 82260
Giải ba 16822 56493
Giải nhì 22025
Giải nhất 15182
Đặc biệt 830388
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  2
 • 2
  2 5 8
 • 3
  6 9
 • 4
  3 9
 • 5
  2
 • 6
  0
 • 7
  4 4 5
 • 8
  4 8
 • 9
  3
Giải tám 28
Giải bảy 119
Giải sáu 1387 6890 2803
Giải năm 1421
Giải tư 98405 43198 50263
60619 86881 06500 47133
Giải ba 75464 38705
Giải nhì 74562
Giải nhất 83782
Đặc biệt 389352
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
  2 8
 • 2
  5 6 8
 • 3
  0 3 6
 • 4
  6
 • 5
  0 0
 • 6
   
 • 7
  8
 • 8
  2 9
 • 9
  1 1
Giải tám 86
Giải bảy 694
Giải sáu 1948 7838 9112
Giải năm 2833
Giải tư 44372 89734 92196
29996 51462 31917 03491
Giải ba 58028 07835
Giải nhì 99629
Giải nhất 81343
Đặc biệt 776985
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  9
 • 2
  1 6 7
 • 3
  3 4
 • 4
  3 9
 • 5
  3 8
 • 6
  8 9 9
 • 7
  1
 • 8
  2 3 4
 • 9
  2
Giải tám 96
Giải bảy 545
Giải sáu 1291 5962 7628
Giải năm 9124
Giải tư 42721 63060 59172
72832 68084 39652 61375
Giải ba 89474 57633
Giải nhì 34164
Giải nhất 82600
Đặc biệt 583791
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  2 9 9
 • 2
  3 5 6 7
 • 3
  3
 • 4
  2 6 7 8
 • 5
  4 7
 • 6
  9
 • 7
   
 • 8
  2
 • 9