XSST ngày 14/06/2023 - KQXSST ngày 14/06/2023 mới nhất

Giải tám 86
Giải bảy 977
Giải sáu 1104 3249 3063
Giải năm 3360
Giải tư 16302 43101 05173
56981 12443 12853 44723
Giải ba 29058 71350
Giải nhì 59219
Giải nhất 99641
Đặc biệt 608509
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6
 • 1
  0 4 8
 • 2
  0
 • 3
  2 4 5 6 7
 • 4
  0
 • 5
   
 • 6
  8
 • 7
  7
 • 8
  5
 • 9
  0 1 4
Giải tám 56
Giải bảy 933
Giải sáu 7471 0118 6701
Giải năm 7793
Giải tư 22282 88740 26648
29306 44686 21503 55988
Giải ba 12717 46602
Giải nhì 68864
Giải nhất 53753
Đặc biệt 283959
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  0 7
 • 2
  0 8
 • 3
  0 3 5 9
 • 4
  6
 • 5
   
 • 6
  0 5 8
 • 7
  1
 • 8
  1 4 8
 • 9
  5
Giải tám 91
Giải bảy 851
Giải sáu 3044 6803 4086
Giải năm 2187
Giải tư 02979 06496 02309
29585 36834 83878 78623
Giải ba 49510 39535
Giải nhì 99058
Giải nhất 25367
Đặc biệt 839121
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  2 5 9
 • 2
   
 • 3
  0 2
 • 4
  3 4
 • 5
  3 8
 • 6
  8 9
 • 7
  6 8
 • 8
  5 7
 • 9
  0 7
Giải tám 15
Giải bảy 998
Giải sáu 5143 8775 6125
Giải năm 1865
Giải tư 88029 28858 91353
92090 39292 81742 05712
Giải ba 57269 85192
Giải nhì 60997
Giải nhất 74053
Đặc biệt 004582
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  1 4 8 9 9
 • 3
  4 5 5
 • 4
   
 • 5
  1 2 6 7
 • 6
   
 • 7
  9
 • 8
  5 9
 • 9
  2 6
Giải tám 21
Giải bảy 251
Giải sáu 8719 4563 3888
Giải năm 9342
Giải tư 87824 53912 44425
77022 52341 00376 81289
Giải ba 07952 97585
Giải nhì 99979
Giải nhất 78805
Đặc biệt 199323
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 4 5
 • 2
  1 2 4 5
 • 3
  2 6
 • 4
  2
 • 5
  0 2 8
 • 6
  7
 • 7
   
 • 8
  8
 • 9
  1 7 8