XSST ngày 23/08/2023 - KQXSST ngày 23/08/2023 mới nhất

Giải tám 86
Giải bảy 793
Giải sáu 5480 1559 0147
Giải năm 4915
Giải tư 05975 23611 11753
52652 35000 05557 58421
Giải ba 68813 01260
Giải nhì 50223
Giải nhất 97614
Đặc biệt 229524
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6 8
 • 1
  1 2
 • 2
  5
 • 3
  1 2 5 9
 • 4
  1 2
 • 5
  1 7
 • 6
  8
 • 7
  4 5
 • 8
   
 • 9
  5
Giải tám 69
Giải bảy 370
Giải sáu 3614 7096 2778
Giải năm 1766
Giải tư 04302 00160 45832
00093 77299 34141 53512
Giải ba 26554 28626
Giải nhì 59327
Giải nhất 65052
Đặc biệt 481340
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 6 7
 • 1
  4
 • 2
  0 1 3 5
 • 3
  9
 • 4
  1 5
 • 5
   
 • 6
  2 6 9
 • 7
  2
 • 8
  7
 • 9
  6 9
Giải tám 99
Giải bảy 621
Giải sáu 2626 4653 6672
Giải năm 9192
Giải tư 64778 38249 02674
63478 80496 65174 90197
Giải ba 98311 38907
Giải nhì 48972
Giải nhất 92289
Đặc biệt 865487
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 2
 • 2
  7 7 9
 • 3
  5
 • 4
  7 7
 • 5
   
 • 6
  2 9
 • 7
  0 8 9
 • 8
  7 7
 • 9
  4 8 9
Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 2110 1246 8020
Giải năm 2484
Giải tư 97537 47003 51057
29032 87014 25818 97097
Giải ba 31450 75835
Giải nhì 51950
Giải nhất 39653
Đặc biệt 896358
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 5 5
 • 1
   
 • 2
  3
 • 3
  0 2 5
 • 4
  1 8
 • 5
  3
 • 6
  3 4
 • 7
  3 5 9
 • 8
  1 5
 • 9
   
Giải tám 85
Giải bảy 748
Giải sáu 2049 1062 4092
Giải năm 8969
Giải tư 64430 04211 39578
06453 37896 86940 93784
Giải ba 74806 23309
Giải nhì 34688
Giải nhất 31748
Đặc biệt 416255
Lấy kết quả: X1 ST gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 ST gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  1
 • 2
  6 9
 • 3
  5
 • 4
  8
 • 5
  5 8
 • 6
  0 9
 • 7
   
 • 8
  4 4 7 8
 • 9
  0 4 6