XSTG ngày 07/05/2023 - KQXSTG ngày 07/05/2023 mới nhất

Giải tám 41
Giải bảy 430
Giải sáu 4852 3231 4270
Giải năm 8102
Giải tư 64584 86594 93276
91960 74338 93596 22084
Giải ba 07087 28582
Giải nhì 99687
Giải nhất 63937
Đặc biệt 637712
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 7
 • 1
  3 4
 • 2
  0 1 5 8
 • 3
   
 • 4
  8 8 9
 • 5
   
 • 6
  7 9
 • 7
  3 8 8
 • 8
  3
 • 9
   
Giải tám 21
Giải bảy 741
Giải sáu 6690 5557 3925
Giải năm 3580
Giải tư 66477 68702 63479
78947 10709 92512 04016
Giải ba 24980 29950
Giải nhì 87382
Giải nhất 52823
Đặc biệt 516125
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8 8 9
 • 1
  2 4
 • 2
  0 1 8
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
  2 2
 • 6
  1
 • 7
  4 5 7
 • 8
   
 • 9
  0 7
Giải tám 74
Giải bảy 367
Giải sáu 6133 2959 6790
Giải năm 1993
Giải tư 85793 99205 27669
32059 46998 94054 74953
Giải ba 10261 72639
Giải nhì 37152
Giải nhất 27278
Đặc biệt 945570
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
  6
 • 2
  5
 • 3
  3 5 9 9
 • 4
  5 7
 • 5
  0
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
  7 9
 • 9
  3 5 5 6
Giải tám 28
Giải bảy 905
Giải sáu 5123 3820 7111
Giải năm 8419
Giải tư 92780 13704 14842
51297 76456 30579 53191
Giải ba 13933 89434
Giải nhì 97765
Giải nhất 66568
Đặc biệt 069536
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  1 9
 • 2
  4
 • 3
  2 3
 • 4
  0 3
 • 5
  0 6
 • 6
  3 5
 • 7
  9
 • 8
  2 6
 • 9
  1 7
Giải tám 16
Giải bảy 123
Giải sáu 3524 7959 8331
Giải năm 7124
Giải tư 53691 60407 63540
56337 88464 58810 28531
Giải ba 48239 28137
Giải nhì 86576
Giải nhất 38601
Đặc biệt 451321
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4
 • 1
  0 2 3 3 9
 • 2
   
 • 3
  2
 • 4
  2 2 6
 • 5
   
 • 6
  1 7
 • 7
  0 3 3
 • 8
   
 • 9
  3 5