XSTG ngày 15/01/2023 - KQXSTG ngày 15/01/2023 mới nhất

Giải tám 56
Giải bảy 719
Giải sáu 9103 4868 4294
Giải năm 2197
Giải tư 50665 62334 99049
22747 56982 84820 13635
Giải ba 32679 32954
Giải nhì 13430
Giải nhất 10169
Đặc biệt 623494
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3
 • 1
   
 • 2
  8
 • 3
  0
 • 4
  3 5 9 9
 • 5
  3 6
 • 6
  5
 • 7
  4 9
 • 8
  6
 • 9
  1 4 6 7
Giải tám 46
Giải bảy 345
Giải sáu 5562 4189 0758
Giải năm 6692
Giải tư 21190 79563 33127
18494 36727 95792 90897
Giải ba 01027 87317
Giải nhì 54482
Giải nhất 94928
Đặc biệt 834815
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  6 8 9 9
 • 3
  6
 • 4
  9
 • 5
  1 4
 • 6
  4
 • 7
  1 2 2 2 9
 • 8
  2 5
 • 9
  8
Giải tám 95
Giải bảy 310
Giải sáu 8907 9492 3535
Giải năm 4594
Giải tư 69180 34333 46859
54425 02420 87374 25317
Giải ba 86406 51077
Giải nhì 00249
Giải nhất 87430
Đặc biệt 939439
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 3 8
 • 1
   
 • 2
  9
 • 3
  3
 • 4
  7 9
 • 5
  2 3 9
 • 6
  0
 • 7
  0 1 7
 • 8
   
 • 9
  3 4 5
Giải tám 44
Giải bảy 948
Giải sáu 3806 7361 2726
Giải năm 2287
Giải tư 50659 70845 73490
58863 87787 95345 00057
Giải ba 83337 71109
Giải nhì 87240
Giải nhất 04338
Đặc biệt 837069
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  6
 • 2
   
 • 3
  6
 • 4
  4
 • 5
  4 4
 • 6
  0 2
 • 7
  3 5 8 8
 • 8
  3 4
 • 9
  0 5 6
Giải tám 75
Giải bảy 420
Giải sáu 4867 5797 2941
Giải năm 0310
Giải tư 28883 19602 32631
79137 34397 02357 97249
Giải ba 11425 70915
Giải nhì 45858
Giải nhất 82355
Đặc biệt 096372
Lấy kết quả: X1 TG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  3 4
 • 2
  0 7
 • 3
  8
 • 4
   
 • 5
  1 2 5 7
 • 6
   
 • 7
  3 5 6 9 9
 • 8
  5
 • 9
  4