XSTTH ngày 05/02/2023 - KQXSTTH ngày 05/02/2023 mới nhất

Giải tám 14
Giải bảy 800
Giải sáu 8084 4563 9297
Giải năm 7860
Giải tư 61665 71276 92945
26677 10879 75727 83577
Giải ba 74008 09991
Giải nhì 97912
Giải nhất 74332
Đặc biệt 093109
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  9
 • 2
  1 3
 • 3
  6
 • 4
  1 8
 • 5
  4 6
 • 6
  7
 • 7
  2 7 7 9
 • 8
  0
 • 9
  0 7
Giải tám 25
Giải bảy 156
Giải sáu 1672 1553 9658
Giải năm 1419
Giải tư 54348 70876 33723
86295 01667 36615 55926
Giải ba 24763 68949
Giải nhì 16016
Giải nhất 00082
Đặc biệt 992633
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  7 8
 • 3
  2 3 5 6
 • 4
   
 • 5
  1 2 9
 • 6
  1 2 5 7
 • 7
  6
 • 8
  4 5
 • 9
  1 4
Giải tám 18
Giải bảy 961
Giải sáu 3437 8803 3353
Giải năm 7628
Giải tư 49859 35775 95651
16848 45937 72177 56025
Giải ba 51155 70773
Giải nhì 44488
Giải nhất 12356
Đặc biệt 496565
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5 6
 • 2
   
 • 3
  0 5 7
 • 4
   
 • 5
  2 5 6 7
 • 6
  5
 • 7
  3 3 7
 • 8
  1 2 4 8
 • 9
  5
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 1382 9255 7491
Giải năm 5712
Giải tư 43744 24366 42005
60174 92998 32869 45441
Giải ba 50436 52461
Giải nhì 02501
Giải nhất 55818
Đặc biệt 013817
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 4 6 9
 • 2
  1 8
 • 3
   
 • 4
  4 7
 • 5
  0 5
 • 6
  3 6
 • 7
  1
 • 8
  1 1 9
 • 9
  1 6
Giải tám 83
Giải bảy 220
Giải sáu 3676 8973 2527
Giải năm 8150
Giải tư 35423 05498 06040
17750 51638 21858 57612
Giải ba 03062 71941
Giải nhì 75926
Giải nhất 83596
Đặc biệt 517931
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 5 5
 • 1
  3 4
 • 2
  1 6
 • 3
  2 7 8
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  2 7 9
 • 7
  2
 • 8
  3 5 9
 • 9