XSTTH ngày 18/09/2023 - KQXSTTH ngày 18/09/2023 mới nhất

Giải tám 27
Giải bảy 126
Giải sáu 4985 6976 9871
Giải năm 9685
Giải tư 09296 87407 04384
90542 29756 81818 35182
Giải ba 32955 70010
Giải nhì 78620
Giải nhất 16671
Đặc biệt 612558
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  7 7
 • 2
  4 8
 • 3
   
 • 4
  8
 • 5
  5 8 8
 • 6
  2 5 7 9
 • 7
  0 2
 • 8
  1 5
 • 9
   
Giải tám 04
Giải bảy 336
Giải sáu 3633 2647 5948
Giải năm 5009
Giải tư 07393 11521 80577
39484 00465 20487 87592
Giải ba 54129 21534
Giải nhì 67953
Giải nhất 50028
Đặc biệt 025671
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 7
 • 2
  9
 • 3
  3 5 9
 • 4
  0 3 8
 • 5
  6
 • 6
  3
 • 7
  4 7 8
 • 8
  2 4
 • 9
  0 2
Giải tám 28
Giải bảy 878
Giải sáu 3596 7058 5620
Giải năm 6025
Giải tư 05283 03330 50893
39629 41448 08813 26260
Giải ba 49291 89394
Giải nhì 57621
Giải nhất 98481
Đặc biệt 120125
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 6
 • 1
  2 8 9
 • 2
   
 • 3
  1 8 9
 • 4
  9
 • 5
  2 2
 • 6
  9
 • 7
   
 • 8
  2 4 5 7
 • 9
  2
Giải tám 78
Giải bảy 787
Giải sáu 7106 9428 0892
Giải năm 7363
Giải tư 31304 52824 90054
04672 89829 82643 96567
Giải ba 41258 55604
Giải nhì 29176
Giải nhất 77165
Đặc biệt 321036
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  7 9
 • 3
  4 6
 • 4
  0 0 2 5
 • 5
  6
 • 6
  0 3 7
 • 7
  6 8
 • 8
  2 5 7
 • 9
  2
Giải tám 22
Giải bảy 889
Giải sáu 9707 3762 2979
Giải năm 2714
Giải tư 51466 73690 54740
58876 53751 63304 36686
Giải ba 28427 20934
Giải nhì 88379
Giải nhất 14739
Đặc biệt 507273
Lấy kết quả: X1 TTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  5
 • 2
  2 6
 • 3
  7
 • 4
  0 1 3
 • 5
   
 • 6
  6 7 8
 • 7
  0 2
 • 8
   
 • 9
  3 7 7 8