XSTV ngày 07/07/2023 - KQXSTV ngày 07/07/2023 mới nhất

Giải tám 19
Giải bảy 420
Giải sáu 0799 5966 6735
Giải năm 5030
Giải tư 37689 14877 77724
91353 31946 37606 99578
Giải ba 19848 93402
Giải nhì 54560
Giải nhất 55234
Đặc biệt 149858
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 6
 • 1
   
 • 2
  0
 • 3
  5
 • 4
  2 3
 • 5
  3
 • 6
  0 4 6
 • 7
  7
 • 8
  4 5 7
 • 9
  1 8 9
Giải tám 72
Giải bảy 847
Giải sáu 4596 9337 0559
Giải năm 8209
Giải tư 31643 81027 36218
53686 22680 74973 15543
Giải ba 44364 67019
Giải nhì 19683
Giải nhất 80850
Đặc biệt 417326
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
   
 • 2
  7
 • 3
  4 4 7 8
 • 4
  6
 • 5
   
 • 6
  2 8 9
 • 7
  2 3 4
 • 8
  1
 • 9
  0 1 5
Giải tám 80
Giải bảy 225
Giải sáu 9290 2614 2586
Giải năm 5453
Giải tư 48430 10232 24322
05342 18013 37164 83775
Giải ba 83303 96994
Giải nhì 88826
Giải nhất 80110
Đặc biệt 363750
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5 8 9
 • 1
   
 • 2
  2 3 4
 • 3
  0 1 5
 • 4
  1 6 9
 • 5
  2 7
 • 6
  2 8
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 42
Giải bảy 264
Giải sáu 4672 8858 1709
Giải năm 4498
Giải tư 45137 76263 94370
71944 18067 98045 97114
Giải ba 16042 23482
Giải nhì 94149
Giải nhất 30493
Đặc biệt 954659
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
   
 • 2
  4 4 7 8
 • 3
  6 9
 • 4
  1 4 6
 • 5
  4
 • 6
   
 • 7
  3 6
 • 8
  5 9
 • 9
  0 4 5
Giải tám 98
Giải bảy 148
Giải sáu 6548 3478 5086
Giải năm 2795
Giải tư 82964 88879 46225
82577 06020 11605 12296
Giải ba 27876 63462
Giải nhì 59564
Giải nhất 33983
Đặc biệt 241070
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
   
 • 2
  6
 • 3
  8
 • 4
  6 6
 • 5
  0 2 9
 • 6
  7 8 9
 • 7
  7
 • 8
  4 4 7 9
 • 9
  7