XSTV ngày 21/07/2023 - KQXSTV ngày 21/07/2023 mới nhất

Giải tám 67
Giải bảy 904
Giải sáu 3085 3019 1435
Giải năm 5499
Giải tư 34109 32431 28907
89902 80550 34175 28608
Giải ba 88652 37621
Giải nhì 22193
Giải nhất 45609
Đặc biệt 854928
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  2 3
 • 2
  0 5
 • 3
  9
 • 4
  0
 • 5
  3 7 8
 • 6
   
 • 7
  0 6
 • 8
  0 2
 • 9
  0 0 1 9
Giải tám 74
Giải bảy 875
Giải sáu 6758 1057 4708
Giải năm 8681
Giải tư 18490 54483 06038
38381 15647 29891 75213
Giải ba 17381 24570
Giải nhì 51681
Giải nhất 93833
Đặc biệt 595023
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
  8 8 8 8 9
 • 2
   
 • 3
  1 2 3 8
 • 4
  7
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  4 5
 • 8
  0 3 5
 • 9
   
Giải tám 19
Giải bảy 420
Giải sáu 0799 5966 6735
Giải năm 5030
Giải tư 37689 14877 77724
91353 31946 37606 99578
Giải ba 19848 93402
Giải nhì 54560
Giải nhất 55234
Đặc biệt 149858
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 6
 • 1
   
 • 2
  0
 • 3
  5
 • 4
  2 3
 • 5
  3
 • 6
  0 4 6
 • 7
  7
 • 8
  4 5 7
 • 9
  1 8 9
Giải tám 72
Giải bảy 847
Giải sáu 4596 9337 0559
Giải năm 8209
Giải tư 31643 81027 36218
53686 22680 74973 15543
Giải ba 44364 67019
Giải nhì 19683
Giải nhất 80850
Đặc biệt 417326
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
   
 • 2
  7
 • 3
  4 4 7 8
 • 4
  6
 • 5
   
 • 6
  2 8 9
 • 7
  2 3 4
 • 8
  1
 • 9
  0 1 5
Giải tám 80
Giải bảy 225
Giải sáu 9290 2614 2586
Giải năm 5453
Giải tư 48430 10232 24322
05342 18013 37164 83775
Giải ba 83303 96994
Giải nhì 88826
Giải nhất 80110
Đặc biệt 363750
Lấy kết quả: X1 TV gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 TV gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5 8 9
 • 1
   
 • 2
  2 3 4
 • 3
  0 1 5
 • 4
  1 6 9
 • 5
  2 7
 • 6
  2 8
 • 7
   
 • 8
   
 • 9