XSVL ngày 04/08/2023 - KQXSVL ngày 04/08/2023 mới nhất

Giải tám 51
Giải bảy 034
Giải sáu 7214 5132 1115
Giải năm 7182
Giải tư 87714 18662 88853
73520 42302 15887 74639
Giải ba 32611 45737
Giải nhì 86124
Giải nhất 04690
Đặc biệt 656294
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  1 5
 • 2
  0 3 6 8
 • 3
  5
 • 4
  1 1 2 3 9
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  3 8
 • 8
   
 • 9
  3
Giải tám 36
Giải bảy 858
Giải sáu 1016 5063 1939
Giải năm 1328
Giải tư 10848 85901 01326
52116 58949 92489 55083
Giải ba 07504 51527
Giải nhì 04072
Giải nhất 92153
Đặc biệt 123212
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0
 • 2
  1 7
 • 3
  5 6 8
 • 4
  0
 • 5
   
 • 6
  1 1 2 3
 • 7
  2
 • 8
  2 4 5
 • 9
  3 4 8
Giải tám 53
Giải bảy 708
Giải sáu 0943 8122 3068
Giải năm 3982
Giải tư 55566 54841 93533
69898 87005 72201 39856
Giải ba 98340 39540
Giải nhì 53643
Giải nhất 70003
Đặc biệt 200341
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4
 • 1
  0 4 4
 • 2
  2 8
 • 3
  0 3 4 4 5
 • 4
   
 • 5
  0
 • 6
  5 6
 • 7
   
 • 8
  0 6 9
 • 9
   
Giải tám 62
Giải bảy 162
Giải sáu 3544 7739 0715
Giải năm 3252
Giải tư 15410 33051 21890
05259 57557 29947 81201
Giải ba 17685 49162
Giải nhì 12123
Giải nhất 11221
Đặc biệt 397330
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 9
 • 1
  0 2 5
 • 2
  5 6 6 6
 • 3
  2
 • 4
  4
 • 5
  1 8
 • 6
   
 • 7
  4 5
 • 8
   
 • 9
  3 5
Giải tám 49
Giải bảy 753
Giải sáu 2969 3063 0429
Giải năm 5078
Giải tư 34910 56306 70652
17884 40254 85716 25946
Giải ba 38330 52132
Giải nhì 71779
Giải nhất 48860
Đặc biệt 721764
Lấy kết quả: X1 VL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 6
 • 1
   
 • 2
  3 5
 • 3
  5 6
 • 4
  5 6 8
 • 5
   
 • 6
  0 1 4
 • 7
   
 • 8
  7
 • 9
  2 4 6 7