XSVT ngày 08/08/2023 - KQXSVT ngày 08/08/2023 mới nhất

Giải tám 07
Giải bảy 770
Giải sáu 2120 8831 7899
Giải năm 4836
Giải tư 92747 04108 16228
79113 97477 99089 33414
Giải ba 99714 48895
Giải nhì 31940
Giải nhất 62721
Đặc biệt 367542
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 7
 • 1
  2 3
 • 2
  4
 • 3
  1
 • 4
  1 1
 • 5
  9
 • 6
  3
 • 7
  0 4 7
 • 8
  0 2
 • 9
  8 9
Giải tám 97
Giải bảy 047
Giải sáu 3876 6579 8107
Giải năm 0591
Giải tư 06056 44831 83325
66613 81414 84157 60356
Giải ba 79640 56657
Giải nhì 29630
Giải nhất 64001
Đặc biệt 147881
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  0 3 8 9
 • 2
   
 • 3
  1
 • 4
  1
 • 5
  2
 • 6
  5 5 7
 • 7
  0 4 5 5 9
 • 8
   
 • 9
  7
Giải tám 66
Giải bảy 822
Giải sáu 9661 9253 9726
Giải năm 1408
Giải tư 22514 74348 56780
30424 29644 17176 91108
Giải ba 86035 22297
Giải nhì 78418
Giải nhất 06614
Đặc biệt 859109
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  6
 • 2
  2
 • 3
  5
 • 4
  1 1 2 4
 • 5
  3
 • 6
  2 6 7
 • 7
  9
 • 8
  0 0 1 4
 • 9
  0
Giải tám 21
Giải bảy 694
Giải sáu 5095 0022 9962
Giải năm 5744
Giải tư 57043 85050 76152
54844 30712 81385 50262
Giải ba 76426 29018
Giải nhì 41948
Giải nhất 87562
Đặc biệt 896652
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  2
 • 2
  1 2 5 5 6 6 6
 • 3
  4
 • 4
  4 4 9
 • 5
  8 9
 • 6
  2
 • 7
   
 • 8
  1 4
 • 9
   
Giải tám 93
Giải bảy 193
Giải sáu 0520 9572 9764
Giải năm 5848
Giải tư 37818 34388 36214
43985 43056 77749 79774
Giải ba 57185 13165
Giải nhì 71734
Giải nhất 15796
Đặc biệt 120938
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
   
 • 2
  7
 • 3
  9 9
 • 4
  1 3 6 7
 • 5
  6 8 8
 • 6
  5 9
 • 7
   
 • 8
  1 3 4 8
 • 9
  4