XSVT ngày 13/06/2023 - KQXSVT ngày 13/06/2023 mới nhất

Giải tám 72
Giải bảy 849
Giải sáu 5202 2619 7256
Giải năm 2550
Giải tư 85864 66485 71899
95904 23621 45256 12605
Giải ba 11201 33508
Giải nhì 27912
Giải nhất 81997
Đặc biệt 975540
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  0 2
 • 2
  0 1 7
 • 3
   
 • 4
  0 6
 • 5
  0 8
 • 6
  5 5
 • 7
  9
 • 8
  0
 • 9
  1 4 9
Giải tám 32
Giải bảy 278
Giải sáu 0423 1312 9175
Giải năm 9322
Giải tư 06210 77234 06123
43599 57816 43398 86714
Giải ba 05909 04851
Giải nhì 17445
Giải nhất 69008
Đặc biệt 264625
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  5
 • 2
  1 2 3
 • 3
  2 2
 • 4
  1 3
 • 5
  2 4 7
 • 6
  1
 • 7
   
 • 8
  0 7 9
 • 9
  0 9
Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải tư 51919 05671 69912
57800 71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
  2 7
 • 2
  1 3 5
 • 3
  9
 • 4
  4
 • 5
  5 6 6 7
 • 6
  0 7
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  1 2 9
Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5479 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư 99833 87748 60004
01142 06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  6
 • 2
  1 4
 • 3
  1 3 7
 • 4
  0
 • 5
  9
 • 6
  3
 • 7
  2 4 8
 • 8
  3 4 7
 • 9
  5 7
Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư 31832 35044 08241
78462 80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 6
 • 2
  3 6 7 8
 • 3
  0
 • 4
  4 7
 • 5
  2 7
 • 6
  2
 • 7
  1
 • 8
  4 6 6 9
 • 9
  6