XSVT ngày 14/05/2024 - KQXSVT ngày 14/05/2024 mới nhất

Giải tám 18
Giải bảy 700
Giải sáu 7006 7062 7357
Giải năm 5234
Giải tư 99245 63097 28852
66560 34934 55218 22753
Giải ba 28454 49712
Giải nhì 59073
Giải nhất 72252
Đặc biệt 520141
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  4
 • 2
  1 5 5 6
 • 3
  5 7
 • 4
  3 3 5
 • 5
  4
 • 6
  0
 • 7
  5 9
 • 8
  1 1
 • 9
   
Giải tám 16
Giải bảy 140
Giải sáu 3971 3637 2103
Giải năm 5260
Giải tư 14424 71925 36757
17590 30109 24112 40248
Giải ba 75599 40101
Giải nhì 37500
Giải nhất 77767
Đặc biệt 593227
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 6 9
 • 1
  0 7
 • 2
  1
 • 3
  0
 • 4
  2
 • 5
  2
 • 6
  1
 • 7
  2 3 5 6
 • 8
  4
 • 9
  0 9
Giải tám 88
Giải bảy 673
Giải sáu 5761 3070 1790
Giải năm 2592
Giải tư 11663 17590 22648
89982 10615 04858 59369
Giải ba 17757 95814
Giải nhì 89042
Giải nhất 00967
Đặc biệt 917876
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9 9
 • 1
  6
 • 2
  4 8 9
 • 3
  6 7
 • 4
  1
 • 5
  1
 • 6
  7
 • 7
  5 6
 • 8
  4 5 8
 • 9
  6
Giải tám 89
Giải bảy 540
Giải sáu 5467 0595 4574
Giải năm 7613
Giải tư 97310 91759 56979
68040 17545 01221 98442
Giải ba 52635 91015
Giải nhì 77505
Giải nhất 85068
Đặc biệt 215261
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 4
 • 1
  2 6
 • 2
  4
 • 3
  1
 • 4
  7
 • 5
  0 1 3 4 9
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
  6
 • 9
  5 7 8
Giải tám 58
Giải bảy 592
Giải sáu 8207 2125 4974
Giải năm 3385
Giải tư 89771 75420 21577
84812 98483 86864 96918
Giải ba 55480 24507
Giải nhì 50778
Giải nhất 16747
Đặc biệt 822377
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  7
 • 2
  1 9
 • 3
  8
 • 4
  6 7
 • 5
  2 8
 • 6
   
 • 7
  0 0 4 7 7
 • 8
  1 5 7
 • 9