XSVT ngày 18/07/2023 - KQXSVT ngày 18/07/2023 mới nhất

Giải tám 21
Giải bảy 694
Giải sáu 5095 0022 9962
Giải năm 5744
Giải tư 57043 85050 76152
54844 30712 81385 50262
Giải ba 76426 29018
Giải nhì 41948
Giải nhất 87562
Đặc biệt 896652
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  2
 • 2
  1 2 5 5 6 6 6
 • 3
  4
 • 4
  4 4 9
 • 5
  8 9
 • 6
  2
 • 7
   
 • 8
  1 4
 • 9
   
Giải tám 93
Giải bảy 193
Giải sáu 0520 9572 9764
Giải năm 5848
Giải tư 37818 34388 36214
43985 43056 77749 79774
Giải ba 57185 13165
Giải nhì 71734
Giải nhất 15796
Đặc biệt 120938
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
   
 • 2
  7
 • 3
  9 9
 • 4
  1 3 6 7
 • 5
  6 8 8
 • 6
  5 9
 • 7
   
 • 8
  1 3 4 8
 • 9
  4
Giải tám 57
Giải bảy 481
Giải sáu 3457 1183 1103
Giải năm 3626
Giải tư 37282 70569 13703
88293 68165 71259 74632
Giải ba 31205 04946
Giải nhì 54717
Giải nhất 67923
Đặc biệt 254998
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  8
 • 2
  3 8
 • 3
  0 0 2 8 9
 • 4
   
 • 5
  0 6
 • 6
  2 4
 • 7
  1 5 5
 • 8
  9
 • 9
  5 6
Giải tám 38
Giải bảy 114
Giải sáu 3846 7884 1830
Giải năm 3333
Giải tư 80431 72513 19054
22225 20177 26722 18077
Giải ba 65124 74574
Giải nhì 99017
Giải nhất 22510
Đặc biệt 318877
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3
 • 1
  3
 • 2
  2
 • 3
  1 3
 • 4
  1 2 5 7 8
 • 5
  2
 • 6
  4
 • 7
  1 7 7 7
 • 8
  3
 • 9
   
Giải tám 86
Giải bảy 293
Giải sáu 5916 8271 9831
Giải năm 0974
Giải tư 32297 16251 44281
10719 27403 54738 13428
Giải ba 23123 12657
Giải nhì 26547
Giải nhất 92181
Đặc biệt 320941
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 4 5 7 8 8
 • 2
   
 • 3
  0 2 9
 • 4
  7
 • 5
   
 • 6
  1 8
 • 7
  4 5 9
 • 8
  2 3
 • 9
  1