XSVT ngày 20/02/2024 - KQXSVT ngày 20/02/2024 mới nhất

Giải tám 83
Giải bảy 152
Giải sáu 4236 8770 8850
Giải năm 6350
Giải tư 34936 88822 33940
51796 07817 24713 35251
Giải ba 00475 69680
Giải nhì 30942
Giải nhất 84439
Đặc biệt 043811
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5 5 7 8
 • 1
  1 5
 • 2
  2 4 5
 • 3
  1 8
 • 4
   
 • 5
  7
 • 6
  3 3 9
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  3
Giải tám 35
Giải bảy 105
Giải sáu 4298 3314 8732
Giải năm 3597
Giải tư 62715 85538 96128
47754 94931 93404 83287
Giải ba 63072 51741
Giải nhì 03783
Giải nhất 75353
Đặc biệt 824700
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  3 4
 • 2
  3 7
 • 3
  5 8
 • 4
  0 1 5
 • 5
  0 1 3
 • 6
   
 • 7
  8 9
 • 8
  2 3 9
 • 9
   
Giải tám 50
Giải bảy 167
Giải sáu 5850 4922 7198
Giải năm 5548
Giải tư 52523 48634 74813
10458 37627 97436 07009
Giải ba 69809 82524
Giải nhì 07123
Giải nhất 11250
Đặc biệt 586275
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 5 5
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  1 2 2
 • 4
  2 3
 • 5
  7
 • 6
  3
 • 7
  2 6
 • 8
  4 5 9
 • 9
  0 0
Giải tám 71
Giải bảy 701
Giải sáu 0219 6711 7026
Giải năm 3355
Giải tư 57102 90930 08867
30112 70179 19617 77453
Giải ba 85817 32664
Giải nhì 84959
Giải nhất 16321
Đặc biệt 016148
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 1 2 7
 • 2
  0 1
 • 3
  5
 • 4
  6
 • 5
  5
 • 6
  2
 • 7
  1 1 6
 • 8
  4
 • 9
  1 5 7
Giải tám 44
Giải bảy 325
Giải sáu 6173 3224 6219
Giải năm 8444
Giải tư 36232 37076 40485
66020 84507 79462 04379
Giải ba 69792 08910
Giải nhì 48333
Giải nhất 36704
Đặc biệt 048805
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
   
 • 2
  3 6 9
 • 3
  3 7
 • 4
  0 2 4 4
 • 5
  0 2 8
 • 6
  7
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  1 7