XSVT ngày 28/11/2023 - KQXSVT ngày 28/11/2023 mới nhất

Giải tám 55
Giải bảy 376
Giải sáu 6314 9399 7271
Giải năm 2070
Giải tư 35729 49436 36546
95389 09825 61556 66006
Giải ba 91490 05750
Giải nhì 41682
Giải nhất 69404
Đặc biệt 507876
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7 9
 • 1
  7
 • 2
  8
 • 3
   
 • 4
  0 1
 • 5
  2 5
 • 6
  0 3 4 5 7 7
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  2 8 9
Giải tám 41
Giải bảy 619
Giải sáu 6318 3540 4192
Giải năm 3759
Giải tư 11827 47396 38334
21668 06461 84644 74005
Giải ba 12995 01038
Giải nhì 94154
Giải nhất 23491
Đặc biệt 959823
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  4 6 9
 • 2
  9
 • 3
  2
 • 4
  3 4 5
 • 5
  0 9
 • 6
  9
 • 7
  2
 • 8
  1 3 6
 • 9
  1 5
Giải tám 88
Giải bảy 169
Giải sáu 0592 5651 6101
Giải năm 4486
Giải tư 95185 14300 09863
84427 69063 90376 52342
Giải ba 31688 88844
Giải nhì 74147
Giải nhất 14616
Đặc biệt 629780
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  0 5
 • 2
  4 9
 • 3
  6 6
 • 4
  4
 • 5
  8
 • 6
  1 7 8
 • 7
  2 4
 • 8
  8 8
 • 9
  6
Giải tám 43
Giải bảy 459
Giải sáu 1838 6264 8801
Giải năm 6078
Giải tư 16939 52606 83654
86663 20339 20339 45554
Giải ba 67761 78764
Giải nhì 40700
Giải nhất 55254
Đặc biệt 827561
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 6 6
 • 2
   
 • 3
  4 6
 • 4
  5 5 5 6 6
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  3 7
 • 9
  3 3 3 5
Giải tám 51
Giải bảy 583
Giải sáu 3212 6184 9173
Giải năm 1089
Giải tư 71856 83031 11621
24642 96991 27911 32045
Giải ba 53942 41119
Giải nhì 29421
Giải nhất 19449
Đặc biệt 508148
Lấy kết quả: X1 VT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 VT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 2 2 3 5 9
 • 2
  1 4 4
 • 3
  7 8
 • 4
  8
 • 5
  4
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  1 4 8