XSBTH ngày 27/10/2022 - KQXSBTH ngày 27/10/2022 mới nhất

Giải tám 16
Giải bảy 896
Giải sáu 1856 7292 6207
Giải năm 5259
Giải tư 22905 57512 04481
18634 31081 03449 07882
Giải ba 05469 11376
Giải nhì 42539
Giải nhất 28503
Đặc biệt 331052
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  8 8
 • 2
  1 5 8 9
 • 3
  0
 • 4
  3
 • 5
  0
 • 6
  1 5 7 9
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  3 4 5 6
Giải tám 39
Giải bảy 163
Giải sáu 2837 1388 4332
Giải năm 6211
Giải tư 54912 33943 88859
35842 91692 18968 52460
Giải ba 45632 06036
Giải nhì 04404
Giải nhất 81570
Đặc biệt 943881
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7
 • 1
  1 8
 • 2
  1 3 3 4 9
 • 3
  4 6
 • 4
  0
 • 5
   
 • 6
  3
 • 7
  3
 • 8
  6 8
 • 9
  3 5
Giải tám 49
Giải bảy 920
Giải sáu 4879 8726 8275
Giải năm 8453
Giải tư 33053 46265 14345
89543 55509 13309 10344
Giải ba 80783 36447
Giải nhì 88137
Giải nhất 65721
Đặc biệt 642100
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
  2
 • 2
   
 • 3
  4 5 5 8
 • 4
  4
 • 5
  4 6 7
 • 6
  2
 • 7
  3 4
 • 8
   
 • 9
  0 0 4 7
Giải tám 30
Giải bảy 482
Giải sáu 6537 4085 7728
Giải năm 8738
Giải tư 44669 54994 92112
18257 76717 54039 09474
Giải ba 85777 48792
Giải nhì 82524
Giải nhất 49893
Đặc biệt 456237
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  1 8 9
 • 3
  9
 • 4
  2 7 9
 • 5
  8
 • 6
   
 • 7
  1 3 3 5 7
 • 8
  2 3
 • 9
  3 6
Giải tám 63
Giải bảy 914
Giải sáu 5737 6633 5182
Giải năm 0115
Giải tư 63585 07683 53096
63567 93920 44065 00537
Giải ba 41349 72956
Giải nhì 46979
Giải nhất 90998
Đặc biệt 200611
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1
 • 2
  8
 • 3
  3 6 8
 • 4
  1
 • 5
  1 6 8
 • 6
  5 9
 • 7
  3 3 6
 • 8
  9
 • 9
  4 7